Dolar (USD)
17.9331
Euro (EUR)
18.4099
Gram Altın
1039.38
BIST 100
2864.25
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

18 May 2021

Uhuvvete şirk koşmak…

Allah’a şirk koşmak gibi imansızlık felaketinden sonra en büyük musibet; Hz. Peygamberin emrettiği uhuvvette nifakı ortak koşmaktır. Hiç İslam kardeşliği olan uhuvvete nifak ortak edilebilir mi? Uhuvvet birliğe götürür, tek eyler; nifak paramparça ederek kurda kuşa yem eder. Hz. Peygambere (sav) inanan biri nasıl olur da Allah tarafından O’na verilen uhuvvet kanununa nifakı ortak koşar, uhuvvete riayet etmez?

Nifak uhuvvete ortak koşulduğu vakit; şirkin elebaşları, Müslümanları çok kolay bir şekilde hükümranlıkları altına aldılar… Tarihte buna çok misaller vardır. Uhuvvete nifakın şirk koşulmasının günümüzde en büyük yeterli ve kanlı delili Filistin ve Suriye olacaktır... Uhuvvetin Kur’an ve Hz. Peygamberimizin (sav) emri olduğunu unutmuş, nifak şirkinin pençesine düşmüş bazı Müslümanlar, birlik olmaktan sıkıldılar, bir olmanın getirdiği muhteşem ve tek güçten bunaldılar İngiliz’in dessaslığını; Siyonistlerin sihirbazlığını daha cazip gördüler çünkü peşin mükâfat vardı; gururları ve milliyet damarları okşanıyor birde önlerine bir şeyler atılıyordu… Uhuvvet şirkinin getirdiği hazır ve aldatıcı lezzetten sonra, büyük bir kesim Ortadoğu’nun parçalanmasına seyirci ve kendileri de gönüllü kukla oldular… İşte şimdi o gönüllü kuklalar önünde oynanan oyunların neticeleri toplanıyor, Filistin kan ağlıyor… Siyonist örgüt, Filistin içinde, önce küçük bir ur oluşturdu. Sonra onun büyümesi ve azması için dünyanın alçakları ile beraber ne gerektiyse onu yerine getirdiler, Filistin’in her tarafını ur sardı... Şimdi sorarım size; uhuvvete nifak şirki koşmuş hainlerimiz olmasaydı Osmanlı yıkılır mıydı? Ve o iğrenç ur Filistin içine atılır mıydı? Zaten Osmanlıyı yıktırmalarının sebebi; o kahpe urun İslam dünyasına musallat olması içindi. Heyhat, imanları sadakatleri urlu olanlar ve uhuvvetlerine nifak şirki bulaşanlar oyuna gelmekten, ağızlarına sürülen baldan, peşin mükâfattan dolayı ihanetten geri kalmıyorlar... Uhuvvetin sağlayacağı istikbaldeki büyük mükâfata burun kıvırıp, uhuvvet şirkinin küçücük ve aldatıcı – cezbedici şimdiki hazır lezzetine razı oluyorlar… İslam kardeşliğinin dünyada sağlayacağı huzurdan uzak duranların ve ebedi saadetlere namzet olması gereken Müslümanların şirk bulaşmış uhuvvetleri sarsılınca; yerine ortak koşulan zındıklarla ve İslam düşmanlarıyla ortaklık ve Allah’ı razı etmeyecek sevdalar amaçlar devreye giriyor... İslam kardeşliğinin yerini dolduramayacak hedefler ve sevdalar sadece ehli imanı ağlatmış, mazlumları ağlatmış koca İslam dünyasını paramparça etmiştir.

Uhuvvete nifak şirkinin bulaşmış olması Müslümanları sadece küffarın karşısında zayıf ve perişan etmemiştir. Cemaatlerin; Allah yolunda hizmet edenlerin içinde bazılarının uhuvvetine şirk bulaşmış olması sadakatsiz ve ihanet peşinde olmalarına da sebep olmuştur. Türkiye’de, son on yılda yaşanan hadiselerde, uhuvvete nifak şirkinin bulaşmasının etkileri siyasette ve İslam’a hizmet adına ileri atılanlarda en iğrenç şekilde görünmüştür… FETÖ’nün nifak şirki bulaştırdığı insanlar, milletin canına kıydı, devletin canına kıydı ve şirkin sahiplerine sevinçler yaşattı… FETÖ’nün peşinden gidenlerin uhuvvetine nifak şirki bulaşmış olmasaydı; Müslüman’ı kahredecek, gâvuru sevindirecek hareketler içinde bulunurlar mıydı?

Uhuvvete – İslam kardeşliğine bulaşan nifak şirki öyle bir beladır ki; aynı dava içinde olan insanları birbirine düşman eder. Ulvi gayenin yerini ihtiraslar alır, göze girme çabaları ve ayak kaydırmalar, iftiralar yer alır. Emredilen bütünlük, kardeşlik yerini zındıka komitelerinin arzusu üzerine parçalanmışlık ve dağıtılmışlık yer alır...

Nifak şirki sadece İslam dünyasına ve cemaatlere bela olmamıştır. Siyasette nasibine düşeni almıştır… Son yıllarda yaşanan savrulmalar, ihanetler ve hayal kırıklıkları Erdoğan’a kelek yapanların uhuvvetlerine bulaşan nifak şirkini apaçık şekilde gözler önüne koymuştur... Hele bir zamanlar CHP’ye düşman olanların CHP değişti demeleri ise tefessüh eden uhuvvetleri nifak şirkinin eseri olduğu görülmüştür...

Netice: İslam dünyasının topyekûn ayağa kalkması, İsrail gibi haydutlardan hesap sorulması için Arap liderlerinin ve bazı Müslümanların uhuvvetlerine bulaşan nifak şirki ayaklar altına alınması ve uhuvvet, ihlâs yeniden kazanılması lazım... Cemaatlerin gerçekten Ehl-i Sünnet yolunda İslam’a hizmet etmeleri için, sadakatin temini için bazıları nifak şirkini defetmesi acilen lazım... Ve siyasetin bu vatana tam manasıyla hizmet etmesi için; davalarına nifak şirki bulaşmış olan bazı siyaset adamlarının ayıklanması lazım… Allah uhuvvetimizi nifak şirkinden korusun, sadakat kazansın, ihlâs kazansın ve Türkiye ile birlikte tüm Müslümanlar kazansın. Âmin…

Müslümanların birlikteliğinden meydana gelen muhteşem gücü bilenler atom bombasını yaptılar… Bizim atom bombamız ise ihlâs ve şirk bulaşmayan uhuvvetimiz olacaktır.

Son söz: Âlemi İslam’ın derdiyle dertlenip, tesirli reçeteler sunan Bediüzzaman’ın hayranlık uyandıran Uhuvvet ve İhlâs Risalelerini tam manasıyla anlamış olursak; kardeşliğimize nifak şirki bulaşmış olmaz. Allah nefsimizi ıslah etsin...