Dolar (USD)
19.0897
Euro (EUR)
20.6282
Gram Altın
1200.385
BIST 100
4997.8
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

02 Aralık 2021

Şeytan süslü gösterir

İblis, Rabbine isyân ederek küfre girip şeytanlaşınca, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre istedi. Rabbimiz de o süreyi tanıyınca şeytanın söylediği söz şu oldu: “Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.” (Âraf, 7/16-17).

Şeytanın insana yaklaşmasının, insanı etkilemesinin, saptırıp yoldan çıkarmasının yolları var. Her zaman insana günahı “günah” olarak göstermez. Günahları süslemesinin onlarca yolu ve çeşidi vardır. Şeytanın insana sağdan yaklaşması da bir aldatma yöntemidir. Yapılacak işte yanlış, elde edilecek kazançta haram ya da şüphesi varsa şeytan insana şöyle fısıldayabilir: “Hele işi almaya bak. Sonra kazancından bir kısmıyla hayır hasenat yaparsın; cami yaptırırsın, fakir fukaraya verirsin…”

“Bileti al, ikramiye çıkarsa okul yaptırırsın, aşevi yaptırırsın… vs” şeytanın en kabiliyetli olduğu hususlardan biri; haramı ve günahı süsleyerek sunmasıdır.

Böylece Müslüman, artık bir daha dönüşü olmayan yola girmiş olabilir.

Faizli bir kazanç için de bu durum aynıdır. Nefis ya da şeytanın sözcülüğüne soyunmuş olanlar: “Bu kadar düşük bir faizle ne olur, deveyi hamutuyla götürenler var. Hem alacağın bu fazlalık ile yakın ve akrabana, düşkünlere vs. yardım eder, kazancını aklarsın, temize çıkarırsın.” derler.

Harama bulaşır, bulaştıkça da üstüne başına, malına mülküne yayılır; kazancına, bereketine sirayet eder. Artık normalleşir ve bir daha geri adım atmak mümkün olmayabilir.

Kur'an-ı Kerim'de şeytan, insan için “adüvvün mübîn / apaçık bir düşman” olarak nitelendirilmiştir. Cenâb-ı Hak (c.c.), pek çok ayet-i kerimede müminleri şeytandan istiazeye, yani kendisine sığınmaya davet etmiştir.

Şeytanın en büyük hedefi insanları dinsiz yapmak, şirke düşürmek, ateist yapmak, şimdilerde meşhur olduğu şekliyle deist, satanist gibi meçhul kuyulara atmaktır.

Şeytan, kendisinin bütün oyunlarını boşa çıkararak hakkı, doğruyu, hayrı seçen müminlerde taktik değiştirir. Müminin imanına ilişemeyeceğini anladığında onun ibadetiyle uğraşır; ibadetsiz bir mümin olmasını arzu eder.

Bunu başaramazsa, farzlarla yetinmesini, sünnetlere, nafilelere yanaşmamasını ister. Bu isteği de gerçekleşmezse, onun sadece şahsî ibadetiyle meşgul olmasını, başkalarına bir şeyler anlatmamasını arzu eder. Ve müminlere telkinlerde bulunur: “Her koyun kendi bacağından asılır. Bana-sana dokunmayan yılan bin yaşasın. Karışma kimsenin işine, zehir katma aşına. Kıl beşini, gör işini. Sana ne el âlemin etlisinden, sütlüsünden…”

Müslüman, şeytana fırsat vermemeli.

Şeytan, insanlara ahireti unutturur. Ölmeyecekmiş gibi bir yaşantıya sürükler. Yeme-içme, biriktirip yığma, oyun ve eğlence gibi nefsani istekleri aşılar. Hedefine dünyalıkları koyar. Allah’ı, Peygamber’i, Kur’an’ı, ahiret hayatını unutturur. Allah yolunda cihattan alıkoyar. Gelecekte aç kalma korkusunu yaşatır.

Rabbimizin; “Gerçekte senin, kullarımın üstünde herhangi bir zorlayıcı gücün olmayacak” (İsra, 17/65). Fermanıyla esasen denilmiştir ki; kötüyü iyi, günahı ve haramı cazip ve süslü göstermek suretiyle onları hatalara düşürmek, geçici umutlarla aldatmak, boş arzu ve heveslerle kötü yollara davet etmek için, senin istediğin hile, oyun ve tuzakları kurmana, çeşitli teşebbüslerde bulunmana izin verilecektir. Ancak senin, onları kendi yolunu takip etmeye zorlayacak ve onları sırât-ı müstakîm’den alıkoyacak hiçbir zorlayıcı gücün olmayacaktır, yeter ki onlar, ihlâsla doğru yolu takip etme kararlılığında olsunlar.

İşte şeytanın sırât-ı müstakîmden saptırıp başka yollara yönlendirmeye dair bu çabasına karşı Rabbimizin uyarısı En’âm Sûresi 153. âyette şöyle ifade edilir: “İşte bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, sizi O’nun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Kendinizi korumanız için işte size böyle tavsiye ediyor.”

Rabbimiz, şeytanın aldatma ve tuzaklarından, kandırma ve şerlerinden kurtulmanın yolu olan İslam’ı samimi ve ihlaslı bir şekilde yaşayan müminlerden eylesin…

 
TDV ramazan
Kızılay sağ