19 Ekim 2021

Peygamberimizin göğüslediği dört emir...

Allah’u Teâlâ hem Kendisinin tanınması hem de razı olduğu dinin insanlara ulaşması için insanlar arasından son peygamber olarak Muhammed aleyhisselamı seçmiştir... Allah’tan gelen vahye ilk olarak Kendisi muhatap olmuştur... Gelen her vahyi ezberleyecek, amel edecek ve insanlara eksiksiz olarak anlatacak...

 

İşte onlardan birkaç ayet:

“Ey Peygamber, Allah’tan kork. Kâfirlere ve münafıklara uyma. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[1]

Allah’tan gelen akidevi konularla alakalı emirlerden birkaç tanesi bir surenin ilk üç ayetine sıkıştırılmış:

 “Ey Peygamber, Allah’tan kork...”

Bu âlemde korkacağın tek varlık Allah olacaktır... Hiçbir korkutucu etkenden korkma... Seni korkutacaklardır ama sen korkma... Seni tek korkacağın rabbin olsun... Çünkü bütün korkutucu etkenleri Allah yönetir. Allah dilerse zarar verebilirler. Allah dilemezse zarar veremezler.

“Sen, sadece rabbinden sana vahyolunana uy...”

Gerek Kur’an içi gerek Kur’an dışı her ne vahiy gelirse sen ve ümmetin ondan sorumludur ve o emre uymak zorundasınız...  Seni ve ümmetini nefsiniz ya da Allahın düşmanları yönetmek isteyecektir. Sen yol haritası olarak sana gelecek olan vahye uy.

-          Sana kurallarını dayatmak isteyeceklerdir... Onlara uyma! Sen rabbinden gelen vahye uy!

-          Daha iyi bir yönetimle yöneteceğiz diyeceklerdir. Onlara uyma! Sen rabbinden gelen vahye uy!

-          Gelen vahyi küçümseyeceklerdir. Dalga geçeceklerdir. Sen rabbinden gelen vahye uy!

-          Seni ölü

-          Ölüm ya da sürgünle tehdit edecekler... Sen rabbinden gelen vahye uy!

 

***

“... Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”[2]

Ben sana ve ümmetine emirlerimi bildirdim... Hüccetimi ikame ettim... Eğer dediklerime uyarsanız sizi korurum. Uymazsanız bu dünyada bile size zilleti tattırırım...

 

 

“Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.”[3]

 

Sen bütün işlerini Allah’a havale et... Allah seni ne unutur ne de yalnız bırakır... İşlerinde Allah’ın vaadlerine itimat et... Yarın endişesi yaşama!... Ben her ne dilemişsem o dilediğim şey muhakkak başına gelir... Hiçbir tedbir engel olamaz... Ben musibet dilememişsem hiç bir canlı ya da cansız sana zarar veremez.

Şu ayetle uyardığım gibi:

“De ki: "Allah’ın dilediğinin dışında benim, kendime ne bir zarar ne de bir fayda sağlamaya gücüm yeter. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde, onu ne biran geciktirebilirler ne de öne alabilirler?[4][1] Ahzab,1

[2] Ahzab,2

[3] Ahzab,3

[4] Yunus,49

 
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement