Dolar (USD)
17.9331
Euro (EUR)
18.4099
Gram Altın
1039.38
BIST 100
2864.25
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

18 Kasım 2013

Organize suçlarda sorumluluk paylaşımı

Bu hadiste, organize suçlarda sorumluluk paylaşımı yapılmaktadır. Hadisten de anlaşılıyor ki, organize suçlarda bir tarafta suçu planlayanlar, cinayeti tasarlayanlar, bu konuda kafa yorup hesap yapanlar vardır. Diğer tarafta da, suçu işleyen tetikçiler vardır. Suçu uygulayan yani cinayeti işleyen tetikçiler, genellikle piyondurlar. İşleyecekleri suçun detayına, sebebine, neticelerine dair, çoğu zaman bilgi ve fikirleri dahi yoktur. Kendisine biçilen rolü oynarlar. Suçun tamamını kendileri tasarlamış gibi üstlenirler. Hayali bir suç sebebi ileri sürerler. Ekseriyetle de bu suçu ya tehdidle işlerler, ya büyük para vaadlerine kanarlar veya milli ve manevi değerlere hizmet, vatana ihaneti önlemek gibi idealist duyguların tahrikine alet olurlar.
Bu sebeple, organize suçların ceza oranının paylaşımında tetikçiler en az paya sahiptirler. Onlar sıradan insanlardır. Yaptığını düşünmeden işleyen telkine açık kişilerdir. Bu suçu o işlemese, aynı durumda olan başka birisi bulunup suçu ona işletmek zor değildir.
Asıl suçlu olanlar, cinayetin planlayıcıları, karar mercileri, şartlarını ve alt yapısını hazırlayanlardır.
Hadis-i şerifte, tüm organize suçlarda ve cinayetlerde geçerli olan bu yapıya işaret olduğu gibi, suç taksiminde de gerçekçi bir paylaşım ortaya konmaktadır.
Suçun cezası 70 birim olarak düşünülse, ki bu rakam çokluktan kinayedir. Suçun cinsine, toplumsal neticesine, bireysel tahribine göre cezanın birim ağırlığı artar...
Cezanın 70 biriminin 69 birimi, planlayıcılara, organizenin beyin takımına, bir numarasına verilir. Piyon rolündeki tetikçiye ise 1 birim düşer. Çünkü katil o gibi görünse bile, asıl tetiği çeken, organizeyi yapan ve planlayan karar mercileridir.
İnsanlar, zahire ve dış görüntüye bakarak, görünen belge ve bulgulara dayanarak, tüm cezayı tetikçiye kesseler de, Allah Teala gaybı bilen, perde arkalarını gören, kalplerden geçen niyetleri okuyan, beyinlerde tasarlanan hedeflere vakıf olandır.
Bu sebeple suçun kahir yoğunluğunu, gözlerden uzak, fikirlerden ırak, cinayetle ilişkisiz gibi duran karar sahiplerine yükler, cezanın ağırlığını onlara keser. Hadisteki 1'e 69 oranı, bunu göstermektedir.
Önemli bir not: Katile bir birim suç isnadı, cinayeti işleyenin suçunu hafifletmek için değildir. Katilin günahının büyüklüğünü küçültmek anlamına da gelmez. Bilakis, organize cinayetlerde, cinayeti planlayan ve tasarlıyanların, tetikçiden 69 kat daha çok günahkar, zulümkar ve suçlu oldukları ifade edilmek istenmektedir. 69'un yanında 1 derecelik günahın hafif bir günah olduğu vehmine kimse kapılmamalıdır. Tersine, cinayet örgütlerine, katliam planlayıcılarına; adam öldürme günahının, 69 kat daha şiddetli olarak yazılacağı hesaplanmalıdır.