Dolar (USD)
18.6388
Euro (EUR)
19.6267
Gram Altın
1075.83
BIST 100
4962.97
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE


Haydarı Kerrar Ali (ra) 4

Ali (ra), Bedir Savaşı’ndan sonra Hz. Peygamber'in kızı Hz. Fâtıma (ra) ile evlendi. Nikâhını Hz. Peygamber kıydı. O zamana kadar Resulullah (sav) ile berabere oturan Hz. Ali nikâhtan sonra ayrı bir eve taşındı. Hz. Ali'nin, Hz. Fâtıma'dan üç oğlu, iki kızı dünyaya geldi. Hicret'in üçüncü yılında Uhud savaşında, Müslüman okçuların bir kısmının yerlerini terk etmeleri sebebiyle, düşmanın süvari birliği arkadan kuşatma yapmıştı. İslam ordusu iki ateş arasında kalmış ve Resulullah (sav) yaralanmıştı. Müşrikler, bu yaralanmayı fırsat bilip, “Muhammed öldü” vaveylalarıyla, algı oluşturmuş, İslam ordusunun moralini bozmaya çalışmıştır. işte o sırada birçok sahabe gibi, Hz. Ali (ra) da Resulullah’ı (sav) korumak için hayatını ortaya koymuştu. İki tarafın da kazanamadığı bu savaşta Ali (ra) birçok yerinden yaralanarak gazi oldu.

Dersler ve ibretler:

· Sahabenin hayatı, her konuda olduğu gibi, evlilikler konusunda da olabildiğince sadedir. Sadelik Resulullah (sav) ve ashabının en belirgin özelliklerinden biridir. Hiçbir fuzuli masraf, israf ve şatafat yoktur. Bu sebeple de evlilik vakti gelip de bekar kalan, neredeyse yoktur. Tek başına yaşayan dul kadın da neredeyse yoktur. Çünkü doğru olan, dul bir kadının ömür boyu veya uzun yıllar yalnız yaşaması değil, en erken ve sade bir şekilde uygun bir eşle evlenmesidir. Ne yazık ki, birkaç yıl evli kalıp eşini kaybeden nice gencecik kadınlar, çağdaş toplumun yanlış algıları yüzünden, yalnız yaşamaya mahkum ediliyorlar. Özellikle iki üç, hatta bir çocuğu da varsa, bu durum adeta kanun haline getirilmiştir. Hani insanlar şöyle derler: “Ne namuslu kadın. Ömür boyu tek çocuğunun üzerine oturdu.” Sanki dul kadın evlenirse, haşa namussuzluk yapmış olacak.

Halbuki, İslâm dininde genel olarak bekâr kalmak yoktur. Fakir olduğu için evlenemeyene zengin Müslümanların yardım etmesi gerekir. Çünkü evlenemeyen erkek ve kadının namuslu bir hayat sürmesi ve toplumun bu konuda korunması için tek çare onların evlenmelerini sağlamaktır. Bilindiği Resulullah (sav) ve O'nun ashabı evlenmişler ve onlara uyanlar bu sünneti devam ettirmişlerdir.

Bu konuda Allah (cc) şöyle buyurur:

"İçinizden bekârları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir." (Nur, 24/32)

Resulullah (sav) de birçok hadislerinde bu konuya dikkat çekmiştir:

"Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim bu sünnetimle amel etmezse benim yolumda olmamış olur. Evleniniz! Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Evlenmeye imkan bulamayan oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar."(İbn Ma'ce, Nikâh 1)

"Ey gençler topluluğu! Kim içinizden evlenmeye güç yetirebiliyorsa evlensin. Çünkü gözü haramdan en çok saklayan, ırzı en iyi muhafaza eden budur. Kim de evlenmeye güç yetiremezse oruca devam etsin. Zira oruç, onun için bir korunmadır." (Buhârî, Nikâh 2-3; Müslim, Nikâh 1-3; Ebu Dâvud, Nikâh 1; Tirmizî, Nikâh l Nesâî, Nikâh 3; İbn Ma'ce, Nikâh 1)

"Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek." (Tirmizî, Nikâh 1)

· Resulullah'ın (sav) bir emrine muhalefet, bazen tüm ümmet için büyük tehlikelere sebep olabilir. Okçuların, Resulullah'ın (sav) çok sıkı tembihlerine rağmen yerlerini terk etmeleri, bunun güzel bir örneğidir. Tabi bu kural, kıyamete kadar geçerlidir. Resulullah'ın (sav) sünnet ve siretini örnek alıp ona göre yaşayanlar, dünya ahiret aziz ve bahtiyar olurlar. Onun sünnetinden yüz çevirenler ise dünyada rezil ve zelil olmaya, ukbada da cehenneme müstahak olmaya mahkumdurlar.

· Hak batıl savaşında “algı operasyonları” veya “psikolojik savaş” düşmanın tarih boyu baş vurduğu bir yöntemdir. Çünkü batılın hakka karşı söyleyecek sözü yoktur. Batıl cephe, mert davranırsa, hakka karşı asla tutunamaz. Bu sebeple batıl cephenin en güzel bildiği şey, sinsi, kalleş ve kahpece planlardır. Evet batıl, sinsi ce kalleş davranmaya devam edecektir. Ama İslam davasının yiğit temsilcileri, vefa, sadakat ve mertlikten ayrılmadan ama feraset ve basiretle, onların planlarını boşa çıkarmaya devam edecekler.

· Resulullah (sav) ve onun davasının korunması, her Müslümanın öncelikli görevidir. Bizim mal ve servet, ehl-u iyal ve tüm varlıklarımızın korunmasından çok daha önde ve önemli olan görevimiz, Resulullah’ı (sav) ve onun davası olan İslam’ı korumaktır. Tabi İslam’ın korunması, onun iki temel esası olan Kur'an ve Sünnetin korunmasıyla olacaktır. Bugün teknolojinin devasa gücü olan medya vs. vasıtalarla Resulullah'ın (sav) sünnetine yapılan saldırılar, Uhud vb. savaşlarda ona atılan ok ve mızraklardan çok daha tehlikelidir. Bu asrın Müslümanları olarak biz de sürgit devam eden bir savaşla iç içe olduğumuzu unutmayalım. Hakkın temsili, Kur'an ve Sünnet’in korunması konusunda her meşru vesileyle mücadelede her dem aktif olalım.

·

 
Advertisement Advertisement