Günümüzde bilginin rolü ve önemi

 

Bilgi, bir şeyin anlaşılması ve farkındalığıdır. Hayattaki öğrenme ve deneyimler yoluyla edinilen bilgi, gerçekler, beceriler ve bilgeliği ifade eder. Bilgi çok geniş bir kavramdır ve asla sonu yoktur. Bilgi edinme bilişsel süreçleri, iletişimi, algıyı ve mantığı içerir. Bilgi, olumlu olduğu kadar olumsuz amaçlar için de kullanılabilir. Böylece bilgi aynı anda hem iyiye hem de kötüye kullanılabilir. Bilgi kişisel ilerleme için kullanılabileceği gibi toplumun, şehrin, devletin ve ulusun ilerlemesi için de kullanılabilir. Ancak bazıları bunu sadece bireylere değil, topluma da zarar verebilecek olumsuz amaçlar için kullanabilir.

 

Bilgi hayatımızın her köşesindedir!

 

Paylaşım, bilginin organizasyon içinde nasıl yayıldığını yansıtır. Ayarlanmış bilgi paylaşım süreçleri, şirketlerin örtük bilgiyi herkes için erişilebilir hale getirmesine, birikmiş bilgi ve uzmanlığın yeniden kullanılmasına, organizasyonların ve ekiplerin hataları tekrar etmesini önlemesine ve uygulanabilir çözümler bulmak için ekstra çaba harcamasına yardımcı olur. Bilgi yönetiminin temel faydası, bilgiyi daha iyi iş kararları vermek için uygulamakta yattığından, bilgiyi etkili bir şekilde kullanmak, bilgi yönetimi sürecinin son ve görünüşe göre en kritik aşamasıdır.

 

Birçok çalışan, meslektaşları için değerli olan bilgiye sahiptir. Sadece kafalarında kalsaydı yazık olurdu. Organizasyonlarda bilgi paylaşımının faydası, uzmanlığa sahip çalışanların bildikleri her şeyi başkalarına aktarmalarıdır. Bu şekilde, herkesin yararlanabileceği bir varlığa, meslektaşlarının işlerine uygulayabileceği kolektif bilgiye dönüştürürler. Kılavuzlar, planlar oluşturmak ve süreçleri kolaylaştırmak için bile kullanabilirsiniz. Bu, çalışanların etkili ve tutarlı bir şekilde çalışmasını ve sizin aynı çıktı ve kaliteyi beklemesini sağlar.

 

Bilginin gücü

 

Her insan bilgi için bir dürtüye sahiptir. Bilgi hayata güç katar. İlim sahibi olanlar, başkalarına hükmedebilir ve dünyaya hükmedebilir. Ancak bilgiden gelen güç, insanlığın ilerlemesi için kullanılmalı ve kötüye kullanılmamalıdır. İnsanlığın bilgiden güç akarken bile bilgiyle geldiğini gerçekten anlarlar. Bilgi yaşamda önemli bir rol oynar. Ne yazık ki günümüzün çekişme ve bitmeyen savaş dünyasında, silah zoruyla uygulanan güç bir varlık değil, bir yükümlülüktür.

 

Ne yazık ki, bilginin gücü giderek daha fazla kişi tarafından yıkıcı amaçlar için kullanılıyor. Bu istenmeyen bir durumdur. Umalım ki tüm insanlar, bilginin yaşamdaki gücünü ve önemini anlasın. Bilgi, yalnızca yaşam zevkimizi artıracaktır.

 

Bilgi bir tohumdur

 

Malek’in tespitleri ise dikkat çekicidir. Ona göre ortalama bir çocuk, öğrenme zamanının üçte ikisini elbette bilgi dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışarak internette geçirir, ancak çok az şey harcadığının farkında değildir. Bütün bunlar arasında, sınıfta öğretilen önemli bilgileri kaçırır. Çocuk eve gidip teorinin daha gelişmiş bir versiyonunu okumayı tercih ederken, öğretmen bir teoriyi günlük gerçek hayat örnekleriyle ilişkilendirebilir.

 

Unutulmamalıdır ki eğitim yolu fedakarlık ister ve hiç kimse tembellikten öğrenmez. Dolayısıyla çalışmayı asla ikinci plana atmamalıyız. Sürekli araştırmalı ve sorgulamalıyız. Ancak bu şekilde sorunların çözümünde başarılı olabiliriz. Haftaya kadar kalın sağlıcakla...

 
Advertisement Advertisement Advertisement