17 Ekim 2021

Güçlü Meclis için elinizi tutan mı var?

Gerçekleşene kadar ısrarla yazmaya devam edeceğimi söyledim. Sistem tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de her şeyden önce yapılması gereken en öncelikli şey Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak TBMM’nin yeniden yapılandırılmasıdır.

TBMM’nin yeniden yapılandırılması gerçekleşmeden ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işler ne de Millet İttifakının adına Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemine geçilebilir. 

Bugün yaşanan bu sistem tartışmaları kandırmacadan öteye geçemez. TBMM’nin yeniden yapılandırılması hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Anayasal zorunluluğudur, hem de muhalefetin ısrarla adını andığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin vazgeçilmesidir. 

Bugün bu tartışmaları başlatan Millet İttifakının Anayasal zorunluluk olarak önümüzde duran ve TBMM’nin yasama görevini ve kamusal denetim görevini tam olarak yerine getirilmesini sağlayacak yapısal değişiklikleri Anayasa değişikliğine gerek olmadan gündeme getirme imkânı var. 

Bunun için 2023 seçimlerini bekleyip Anayasa değiştirmeye gerek yoktur. 2023’te seçimleri kazandıklarında yapacakları tek şey Başbakanlığı dönüş kalır.  Daha öncede bu sütunlarda dile getirdim. Gaye üzüm yemek ise bunu yapmalarına engel yasal hiç bir durum yoktur. 

Cumhur İttifakı ne hikmetse kendilerinin getirdiği ve milletin onayladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama ayağının güçlendirilmesi konusunda ısrarla harekete geçmiyor. Aynı duyarsızlıkla Millet ittifakı da Cumhur İttifakının yarım bıraktığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en önemli ayağı yasama yani Meclis ayağının güçlendirilmesi konusunu kulak ardı ediyor. Oysa Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteminin ne olduğundan haberleri mi yok? TBMM’yi yeniden yapılandırmadan nasıl Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçecekler? Sadece Başbakanlık Sistemini geri getirerek bunu nasıl sağlanacaklar? Cumhurbaşkanı’nın milletin seçmesinden vazgeçilerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geri dönebileceklerini mi zannediyorlar?

Anlamadığım bugün Meclis’in itibarı ve milletvekillerinin gerçek yasama görevini yapmaları sağlanmadan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürümesi imkânsız olduğu görülmüyor? Seçimi beklemeden Meclis’in itibarını sağlamanın ve milletvekillerinin gerçek yasama görevini yapmalarını sağlaması için sadece İçtüzükle yapılabilecek düzenlemeleri göremeyen Millet İttifakı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi nasıl hayata geçirecek?

Bugün ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı’nın elini tutan var. Gerçekten taraflar samimi iseler TBMM’nin yeniden yapılandırılması konusunda ellerini çabuk tutmak zorundalar. Yoksa millete maval okuyup durmaları ve oyalamalarının bir anlamı yok. 

Gelecek seçimlerin anahtarı Meclis’e itibar katacak, milletvekilinin asli görevi olan yasama ve kamu denetiminin önünü açacak hamlelerdir. Bu hamleleri yapmaktaki samimiyet göstergesi ise Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulmadan sadece İçtüzük tadilatı ile hemen harekete geçmektir. 

Kalın sağlıcakla… 

 
Advertisement Advertisement Advertisement