Dolar (USD)
19.0289
Euro (EUR)
20.4906
Gram Altın
1187.71
BIST 100
4906.63
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

13 Nisan 2017

Bu Ruhla EVET!

Diyar diyar geziyoruzu2026
"Bir 'EVET', bir 'EVET'tiru2026"
"Her bir "EVET', güce güç demektir."
Gayretimiz, "sonrası" içinu2026
Sinedeki "yük"ler atılacaku2026
Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında bu ülkeyi devirmek isteyen "hain takımı" ile Recep Tayyip Erdoğan'ı "yalnız" bırakan "yalaka takımı" temizlenecek!..
Bunun için bunca gayret!..
Gittiğimiz her yerde, adım attığımız her mahallede "İyi ki REİS var!" dendi bize.

Reis ve milleti..
Yalnız ve yapayalnızu2026
Bir Reis var bir de milyonlarca 'dar geçimli' vatan evladıu2026
Asgari ücretle evlat okutmaya çalışan ana-babalardanu2026
Dükkanını açık tutabilmekten ötesini düşünemez hale gelmiş esnaflara kadaru2026
Milyonlarca vatan evladıu2026
Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyoru2026
Varsa yoksa Recep Tayyip Erdoğan!..
Binlerce dert içindeu2026
Diyor ki vatandaş;
"Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne nice yaman engel dizmeselerdi, bugün hepimiz çok daha iyi durumda olurduk.
Recep Tayyip Erdoğan, sistemin takozlarıyla beraber yürümek zorunda kaldı çoğu vakit.
O takozlardan ilki, Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde malu00fbm mevkide idiu2026
Tayyip Reis hangi adımı atmak isteseu2026
Bu takozu2026
Engellemek için elinden geleni yapmış idiu2026
Sonra sonrau2026
Hep takoz hep takozu2026
Bunları aşabilme yolunda kimle mesai birlikteliğine girdiyse Recep Tayyip Erdoğanu2026
Kimle güç birliği yaptıysa, ondan darbe yedi!..
Kime güvendiyse, onun oyununa geldi!..
İlk dönem çıraklık, ikinci dönem kalfalıku2026
Şimdiu2026
Biz "EVET" dedikten sonrau2026
"Ustalık Dönemi" eserlerini bekleyeceğiz!..
Bundan böyleu2026
Yol açık İnşallah!
Bundan böyleu2026
'Daha fazlasını yapacaktık ama...'
Yoku2026
Kabul etmeyiz!..
Artık "ama"sı vesairesi yok.
'Hepsini temizleyecektik amau2026'
Yok!..
Bu sefer 'Tamam' Allah'ın izniyleu2026"

VATANDAŞ YAKAMA YAPIŞIYOR

Her gittiğim yerde vatandaşın feryadını işitiyorumu2026
Yakamdan tutuyor vatandaş:
"AK ruhlu Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu müesseselerimize bu KARA ruhlu insanlar nasıl yerleştiu2026
Niye yerleştiu2026
Bizim mekanımızda bizi utandıran bu KARA ruhlu insanlar, nasıl ne vakit temizlenecek?!"
Biz de diyoruz ki her seferinde:
"Recep Tayyip Erdoğan'ımıza gümbür gümbür bir 'EVET' selamı çakalımu2026
Öyle bir 'EVET' olsun ki buu2026
Bütün 'ama'ların yolunu kessin!"
Böyle diyorumu2026
"Ben" diyorum:
"Meseleye sırf kişi meselesi olarak baksam, sırf kişisel hislerim zaviyesinden baksam, buralarda ne işim var!.. Sizin de öyleu2026 Siz de, Bin bir dertle yüklüyken, 'EVET' demek için geldiniz burayau2026 Bugüne kadar hep ne oldu?
Bugüne kadar hep, 'BİZ' kazandık zaferleriu2026
Hepu2026
'Biz' kazandık, hep biz öldük, hep biz yaralandık, sakat kaldık, kafayı yediren işkencelere maruz kaldıku2026
Hep biz ezildik bu vatan içinu2026
u2026 Ve her zaferin sonrasında başkaları çöktü memleketin başına!..
Bu hep böyle oldu; ötelere gitme, Çanakkale'den başla, vatan için ezilen biz çöken onlar!.. Bu sefer çökmek yok.
Bu sefer 'Adalet' var inşallah.
Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında ülkeye ihanet edenler gideceku2026
Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakanlar' da gideceku2026
İnşallah!.."

Buyurun Efendim!

Antalya'da da "EVET konuşması" yaptık...
Bir kardeşimiz geldi yanımızau2026
Elinde yazılarımızdan biriu2026
Gazeteden kesmişu2026
Bize getirmiş.
"Seni" dedi, yüzündeki tefekkür hatlarını güldürerek..
"Seni" dedi, "Gençliğinden beri takip ediyorum.
Seni, öz kardeşimden ziyade seviyorum!"
Durduu2026
Yutkunduu2026
"u2026 Ve" dedi:
"Elimdeki bu yazıyı, MİLAT ruhuyla yeniden yazmanı istiyorum."
Söz verdimu2026
u2026Ve o yazımı,
İşteu2026
Buraya ekledimu2026
Buyurun efendim:

BEN KiMiM, SEN KiMSiN?

Sahabe nesliyim; Suffe'de yetişenler zümresi.
Ebuzer'im, Ammar'ım, Selman'ım, Mikdat'ım
Peygamber mihmandarı Eyüp Ensari'yim.
Türkmenim, Yörüküm, Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Azeriyim, Boşnakım, Gürcüyüm,
Arnavudum, Arabım, Acemim.
Hasılı, hep birlikte büyük bir cihan devleti bakiyesiyim, ırklar ötesiyim.
Bayezid'im, Harakani'yim, Farmedi'yim, Yesevi'yim.
Malazgirt Fatihine yön veren Ebu Cafer Muhammed'im.
Nizamiye Medresesi'nde Gazali'yim, Gaza meydanında Alparslan'ım.
Cihanşümul devlet kuran Nizamülmülk'üm.
İzmir'de Çaka Bey, Suşehri'nde Köse Süleyman'ım,
Zengi'yim, Selahattin'im, Ulubatlı'yım,
Üçlerim, Yedilerim, Kırklarım
Gündüzalp'ım, Akçakoca'yım, Samsa Çavuş'um, Konuralp'ım.
Ben Anadolu'yum,
Rumu00ee'yim, ümit kapısıyım,
Nasrettin Hoca'yım, Sarı Saltuk'um, Yunus'um, Tapduk'um,
u00c2hiyan'ım, Gaziyan'ım, Dervişan'ım, Bacıyan'ım
Hayme Ana'yım, Fatma Bacı'yım, Gevher Nesibe'yim
Söğütte Ertuğrul, Edebali, Osman'ım.
Viyana burçlarına Asya rüzgarlarını taşıyan alperenim.
Bursa'da Orhan'ım, Emir Sultan'ım, Fenari'yim.
Balkanlar'da Hüdavendigar, Niğbolu'da Yıldırım, Mohaç'ta Süleyman'ım
Ulular huzurunda yedi türlü tefsir yapan Somuncu Baba'yım.
Fetih ordusundanım, "Ni'mel ceyş" askeriyim
Konevi'yim, Sinan'ım, Itri'yim, Yesari'yim,
Bitlis'te Feyzullah Ensari, İznikte Davud-i Kayseri'yim.
Habib-i Neccar'ım, Ashab-ı Kehf'ım, Kaşgaru00ee Dergahıyım.
Simavlı Abdullah'ım; Ubeydullah Ahrar'dan hikmet saçarım.
Bahçesaray'da Mir Hasan-ı Veli, Sivas'ta İhramcızade'yim.
Tillo medreselerinde Fakirullah'ım, Memduh'um, Hamza'yım
Ankara'da Hacı Bayram, Er Sultan, Semerkandi'yim
Bitlis'te Küfrevi, Barla'da Bediüzzaman'ım
Gelibolu'da Yazıcızade Muhammed, Bursa'da Süleyman Çelebi'yim.
Anadolu'ya akın eden sahabe kafilesiyim.
Halit bin Velid'im,Ubeyde'yim, Süleyman'ım,Ukkaşe'yim, İyaz bin Ganem'im.
Tuğrul'um, Çağrı'yım, Melikşah'ım, Seyit Bilal'im
Baykara Meclisinde Abdurrahman Cami'yim, Ali Şir Nevai'yim,
Sina çölünü Peygamber nezaretinde geçen Hadimül Harameyn'im.
Yahya Şirvani'yim, Merkez Efendi'yim...
***
Ben, gönül medeniyetiyim, Süleymaniye mihrabında ümmetle söyleşirim,
Surre Alayı'yım Hicaz'a giden
Battal Gazi'yim, Seyit Burhanettin'im,
Plevne'de Osman Paşa, Limni'de Mısru00ee, Alvar'da Muhammed Lütfu00ee'yim.
Cizre'de Molla Ahmet, Darende'de Osman Hulusi'yim.
Amasya'da Şirvani, Erzincan'da Terzi Baba'yım,
Ebulvefa'yım, Çelebi Halife'yim
Kafkaslarda İmam Şamil, Mardin'de Sultan Şeyh Musa'yım.
Doğubeyazıt'ta Ahmed-i Hani, Macar ovalarında Gül Baba'yım, Bir hilal uğruna Çanakkale'de batan güneşim,
Seyit Onbaşı'yım, Kurtdereli'yim, Koca Yusuf'um.
Ertuğrul Fırkateyni'yim, Allahuekber'de donarak şehit olanım.
Nasrullah Camii'nde Mehmet Akif'im
Hüseyin Avni'yim, Ali Şükrü'yüm.
Fatma Seher'im, Nene Hatun'um, Gördes'li Makbule'yim,
Solakzade'yim, Sütçü İmam'ım, Antepli Şahin'im
Medine'de Fahrettin Paşa, Yemen'de Mihrali'yim.
Küttül Ammare'de Süleyman Askeri'yim, Kuşçubaşı'yım, Hilmi Musallimi'yim
Mardin'de Şeyh Uceym, Hatay'da Tayfur Sökmen'im,
Moskof muharebesinde kolu kopan Muhammed Diyaüddin'im, şehit düşen Said'im, Eşref'im,
Bir büyük medeniyet insanıyım.
Baki'yim, Sinan'ım, Fuzu00fblu00ee'yim.
Sahn-ı Seman'da Ali Kuşçu'yum
Süleymaniye kürsüsünde İbni Kemal'im, Ebusuud'um.
Enderun'da yetişenim.
Elmalı'da Ümmi Sinan, Şemdinli'de Seyyid Taha'yım
Urfa'da Hayat Harranu00ee, Bağlum'da Arvasi'yim.
Pervari'de Şeyh Müşerref, Menzil'de Muhammed Raşit'im.
Aksaray'da Tacceddin-i Veli, Bosna'da İzzet Begoviç'im
Lahor'da Muhammed İkbal, Üsküdar'da Mahmut Hüdayi'yim,
Şam'da Mevlana Halit, Kastamonu'da Şeyh Şaban-ı Veli'yim.
Selim Divane'yim
Hilmi Tunahan'ım,
Ahıskalı Ali Haydar'ım,
Gönenli Mehmed'im
Sami Ramazanoğlu'yum
Gümüşhanevi'yim, Bekkine'yim, Kotku'yum.
Kanlı Sarık'ım, Devlet Ana'yım, Bingöl Çobanlarıyım,
Dadaloğlu'yum, Karacaoğlan'ım, Seyrani'yim, Emrah'ım, Pir Sultanım, Çobanoğlu'yum, Reyhani'yim,
Hoyratım, bozlağım, zeybekim, horonum, Kafkasım, Ata barıyım
Çukurova'yım, Mezopotamya'yım
Kızılırmak'ım, Dicle'yim, Fırat'ım, Aras'ım
Yeşil Türbe'yim, Ulu Cami'yim, Ayasofya'yım, Selimiye'yim
Karacaahmet'im, Aziziye Tabyası'yım,
u00c2sım'ın nesliyim, Büyük Doğu gençliğiyim, Diriliş eriyim,
Erzurumlu İbrahim Hakkı'yım
Şeyh Galib'im
Katip Çelebi'yim
Abdullah Bosnevi'yim
Hafız Osman'ım
Şemsettin Sivasi'yim
Gülşeni'yim, Karamani'yim, Nabi'yim
Bu topraklarda cenk edenim, fetih yapanım, şehit düşenim.
Ordu'da Tıfli'yim, Ünye'de amentü şarihi Binbaşı Numan'ım.
Niksar'da Danişmend Gazi, Giresun'da Seyyid Vakkas'ım.
Sinop'lu Seydi Ali'yim, İsfendiyar'ım,
Abdülhamit Han'ım,
Muhammed Zafir'im
Eşrefoğlu'yum, Akşemsettin'im
Hacı Bektaş'ım
Cemalettin Gazikumuki'yim
Anadolu'yum, medeniyet beşiğiyim, binlerim, yüzbinlerim.
***
Darağacında Kaymakam Kemal'im,
İskilipli'yim,
Esat Erbili'yim,
Şalcı Bacı'yım
Rize'li Hafız Şaban'ım, Osman'ım, Kamil'im, Hasan'ım,
Menderes'im, Zorlu'yum, Polatkan'ım.
Tevfik İleri'yim,
Celalettin Ökten'im
Başgil'im, Topçu'yum, Meriç'im, Karakoç'um.
Turgut ÖZAL'IM
Zincirbozan'da Necmettin ERBAKAN'IM,
Mamak'ta Muhsin YAZICIOĞLU'YUM,
Ve... Pınarhisar'da Recep Tayyip ERDOĞAN'IM...
Ben Anadolu'yum,
Yerliyim, millu00eeyim...
Ben Müslüman'ım!

ELİNE, YÜREĞİNE SAĞLIK HASAN CAN

Mütefekkir kardeşimiz Hasan Can'ın yüreğinden döküldü bu satırlar.
Okuyucumuz, burada yer almasın vesile olan.
Biz aktaran.
Bizu2026
Bundan sonra da böyle yapacağızu2026
Aktaracağızu2026
Ve dahiu2026
"Bundan böyle" bir şey daha yapacağız:
"Şuna vurursak, buna hizmet oluruz!" tavrı yok 16 Nisan'dan sonrau2026
İçerideki "KARA"ları temizlemek için, gazeteci olarak bize de düşenler varu2026
Yerine getireceğiz kısmetse!