Dolar (USD)
23.3108
Euro (EUR)
25.4515
Gram Altın
1459.708
BIST 100
0
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

13 Ocak 2023

ASTROLOJİ BİLİM DIŞI BİR KÂFİRLİK TÜRÜDÜR

Bismillêhirrahmênirrahîm.

MUHTEREM Milat Gazetesi okuyucuları, öncelikle Cuma günü sizlere hayırlar getirsin. Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Salât ve selâm, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizin üzerine olsun.

Programları her Aralık ayı sonunda başlayıp Ocak ayı ortalarına kadar ivme kazanarak devam etmiş olsa da yıl boyu sürdürülen bir hurafe de Astrolojidir. Astrolojinin besleyici kaynağı de görsel ve yazılı medyamızdır. Gazetelerin en fazla okunan bölümleri de Astroloji ve Fal köşeleridir. Bunun sebebi de İslamî bilgi ve bilinç yoksunluğumuzdur.

Aşağıda sunacağımız makalemiz bilgilendirme ve manen koruma amacıyla kaleme alınmıştır.

İslâm Açısından Bilinemezler Nelerdir?

Allah’ı, evreni, yerküresini, insanı, ölümü ve ölüm ötesini tanıtan; nasıl inanılacağı ve yaşanılacağını öğreten Kur’ân, Allah’ın koyduğu sosyal kanunların ve tabiat yasalarının öğrenilmesini görevimiz kılmıştır. Kur’ân bize akıl ve duyu organları yoluyla bilinemeyecek olan Gayb bilgilerinin de ardına düşülmemesini emir buyurmuştur. (İsra 36)

Doğası gereği araştırıcı bir varlık olan insanoğlu, kendisini kuşatan bütün bu bilinemezler arasında yaşadığı acziyeti kabul etmek istememektedir. Rabbimizin “Kişinin bilmediği ve bilemeyeceği bilgiler ardından koşmaması” şeklindeki buyruğunu kabul edemeyenler, akıl ve bilim yoluyla sağlanamayacak bilgileri, aklı ve bilimi dışlayarak edinmeye çalışmaktadırlar. İşte onların bu olumsuz çabalarıdır ki Astroloji ve falcılık denilen zararlı akımları doğurmuştur.

Yıldızlar, Yüce Rabbimizin, diğer yer ve gök varlıkları gibi hangimizin daha güzel bir hayat süreceğini denemek için yarattığı varlıklardır. ( Hûd 7) Diğer Kur’ânî anlatımlarla ifade edersek onlar, izleyerek estetik duygularımızı geliştirmemiz, geceleri karada ve denizde yol bulmamız için halk edilmiş yaratıklardır. (Hicr 16; Enâm 97) Ayrıca onlar, şeytanlaşmış cinlerin ve insanların yörüngelerindeki akışlarından batıl anlamlar üreterek şerre aracı kılabileceklerine değinilmiş mahluklardır. (Mülk 5)

Astrolojinin Nasıl Tanımlanmaktadır?

Bu tarifiyle Astroloji, en büyük günah olan Allah’a ortak koşmaya kadar açılım gösterebilen eski ve eski olduğu kadar da modern bir hurafedir. Dîn bilginlerimiz yanı sıra fizik, uzay fiziği ve astronomi bilimi uzmanlarının da bilim dışılığını belirlediği Astrolojinin içerdiği “loji/bilim” ifadesi bizi aldatmamalıdır.

Astrolojinin Kur’ân’da Yer Alan Burçlarla Bir İlgisi Var mı?

Yöntemleri farklı olsa da geleceği okumaya kalkışma olarak bir tür falcılık olduğu için falcılığı yasaklayan Kur’ân ve Sünnet ölçüleri, Astrolojiyi de içine almaktadır. Astrolojinin, Kur’ân’da bir sûrenin adı olarak geçen (Bürûc) ve gökteki güzelleştirilen varlıklarına dikkatlerimiz çekilen ve ancak Astronomi bilimine konu olabilecek olan Burûc/Burçlarla bir ilgisi yoktur.(Hicr 16)

Güneşin gökyüzündeki akışı sırasında girdiği varsayılan ve tarihlerine göre Koç, Akreb ve Yengeç gibi isimler verilen burçların, iradeli varlıklar olarak yaratılan ve ilahî emirler ve yasaklarla denemeye uğratılan insanların yaşamlarıyla da hiç ilişkisi yoktur.

İnsanları doğum tarihlerine göre burçlarla ilişkilendirip farklı kaderlerin etkisine girebileceklerini dile getirmenin bilgi kaynaklarımız olan Kur’ân vahyi, akıl ve bilimle çatışacağı açıktır.

Astroloji Şirktir; Allah’a Ortak Koşmadır

Böyle iken burçların/yıldızların mevkileri ve yörüngelerindeki seyirlerinin insanın ve geleceğinin üzerinde etkili olacağına inanmak, onlara yaratıcı güç yamamak olarak tam bir Şirk’tir, bir diğer anlatımla Allah’a eş/ortak koşmadır.

Peygamberimizin, “yağmurları, bulutlar aracılığıyla Allah’ın yağdırması olarak değil de yalnızca bulutların yağdırması olarak değerlendirip buluta yaratıcılık yamamayı, Rabbimizden nakille Şirk/Allah’a ortak koşma olarak açıkladığı” düşünülürse yıldızlarda insan davranışlarını etkileyici güç görme olan Astrolojinin Şirk yolu olduğu anlaşılabilir. (Buharî Menakıbul-Ensar 27)

Tövbe edilmeyen Şirk ise bağışlanmayacak olup Cehennem’e düşüreceği kesin olan en büyük günahtır:

İslam’ın Yüklediği Görevler

İslâm falcılık ve astrolojiyi yerip yasaklamıştır. Bütün bunların yerine ilmi ve bedeni çalışmayı, olayları iyiye yormayı, ortak bilgi ve tecrübeden yararlanma olan istişareyi ve dua ile Allah’ın bilgisinden yararlanma olan istihareyi öğütleyip emretmiştir.

 
TDV kurban
Advertisement Advertisement Advertisement