Dolar (USD)
20.0115
Euro (EUR)
21.3833
Gram Altın
1249.927
BIST 100
4580.67
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

28 Eylül 2016

Allah Res\u00fblü, yalancı peygamberlerin üzerine yürüdü

"Yalan yalan diye yazılır. Yalancık da yalancık diye..." (Ahmed)

Veda haccından sonra, bütün Müslümanlar yurtlarına dönmüştü. Allah Resu00fblü Medine'de oturan ashabıyla baş başa kalmıştı.

Bir gün Efendimiz hutbeye çıkıp halka gördüğü bir rüyayı anlattı.

Bu rüyaya göre, Allah Resu00fblü'nün bileğinde 2 kesik bilezik vardı. Efendimiz üfürünce, bu bilezikler uçup gitmişti.

Allah Resu00fblü, bu bilezikleri, Yemen'de ve Yemame'de, Peygamberlik iddiasıyla 2 yalancı kişinin ortaya çıkacağına yordu.

Nitekim, Efendimiz'in ashabına söylediği bu sözlerden sonra, Yemen'deki Ans kabilesinin reisi Esved-i Ansu00ee'nin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkıp öz yönetim ilan ettiği haberi geldi.

Asıl ismi Abhele olan Esved-i Ansi, hokkabazlıkta usta, sözleri etkili, lanetlik bir inkarcı idi. Siyah bir yüzü vardı. Yüzünü örterek konuşurdu. Bu ona ayrıca gizemli bir hal veriyordu. Kendisinin 2 melekle konuştuğunu iddia ediyordu. Yemen halkından pek çoğunu aldatmış ve Necran halkını kendine tabi kılmıştı. Daha sonra 7 bin süvari, 700 yaya askerden müteşekkil ordusu ile San'a'ya gidip orasını da ele geçirmiş ve bozguncu faaliyetlerini oldukça büyütmüştü.

Esved yüzünden Yemen'deki Müslüman memurlar görev yapamaz olmuştu. Muaz bin Cebel, bu yüzden buradan ayrıldı ve Me'rib bölgesine gidip orada Ebu Musa el-Eş'ari ile görüştü. İkisi birlikte Me'rib'den Hadramut'a gittiler.

Allah Resu00fblü durumu öğrenince, Yemen'deki Müslümanlara özel görevliler yolladı. Onlara:

u2013 Nasıl olursa olsun, Abhele'nin hakkından gelmelisiniz, talimatını verdi. Allah Resu00fblü'nden bu emir gelince, Firuz Deylemi ve arkadaşları harekete geçtiler.

Bir gece sabaha karşı gizlice Esved'in evine girmeyi başardılar. Firuz onu yatak odasında, sarhoş halde uyurken buldu ve öldürerek işini bitirdi.

Esved'in ölüm haberi, vefatından bir gün önce, hasta yatağında yatan Efendimize ulaşmıştı.

İkinci yalancı kişi Müseylime idi.

Hicretin 10. yılında, kabilesi Hanu00eef oğullarından 17 kişilik bir heyet, Medine'ye gelip Müslüman olmuşlardı. Müseylime de içlerindeydi. Ancak o, Allah Resu00fblü ile görüşmeyi gururuna yediremediğinden, huzura çıkmamış, hayvanların ve eşyaların yanında kalmayı istemişti.

Allah Resu00fblü, Hanu00eef oğulları temsilcileri geri dönerken, her birine 5 kilo gümüş hediye verilmesini emretmişti. Temsilciler, binekleri yanındaki Müseylime'den bahsedip onun için de hediye isteyince, Allah Resu00fblü:

u2013O eşyalarınızı koruduğuna göre, sizin kötünüz değildir, diye iltifatlı bir söz söyledi.

Müseylime bu sözü duyunca şımardı ve haddini aşarak:

u2013Muhammed, kendisinden sonra halifeliği bana bırakırsa, ona itaat ederim, dedi.

Allah Resu00fblü, daha sonra Sabit bin Kays'ı da yanına alarak Müseylime'nin kaldığı yere gitti. Elindeki çubuğu ona göstererek:

u2013Sana bu değneği bile vermem, buyurdu.

Bu sözden çok alınan Müseylime, Yemame'ye döner dönmez İslam'dan çıktı. Peygamber olduğunu ilan etti.

Sirke içinde erittiği nişadırla yumurta kabuğunu yumuşatıp ağzı küçük bir cam şişeden geçirerek mu'cize gösterdiğini iddia etti.

Etrafındakilere de Cebrail'in kendisine geldiğini ve Hz. Peygamberle bu işi ortaklaşa yürüttüğü iddiasını ileri sürdü.

Müseylime, ayrıca bazı şiirimsi cümleler düzmüş, sözlerini ayetlere benzetmeye çalışmıştı.

Allah Resu00fblü, Esved gibi Müseylime'nin de üstüne yürünüp ortadan kaldırılmasını istemişti. Efendimiz hayatta iken Müseylime fitnesi bertaraf edilememiş, bu iş vefatından sonraya kalmıştı.

Hz. Ebubekir, halife olunca, Halid bin Velid komutasındaki bir orduyu Müseylime üzerine gönderdi. Hz. Halid, onu mağlup etti. Uhud'da Peygamberimizin amcası Hamza'yı mızrağı ile şehit eden Vahşi de, bu defa aynı mızrak ile Müseylime'nin işini bitirmişti.

Efendimizin haber verdiği bu 2 yalancının dışında, Esed oğulları reisi, Tuleyha bin Huveylid de Peygamberlik davasına kalkışmıştı. Allah Resu00fblü, onun üzerine de bir miktar asker göndermişti.

 
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement