Dolar (USD)
17.9331
Euro (EUR)
18.4099
Gram Altın
1039.38
BIST 100
2864.25
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

24 Ocak 2013

Allah (c.c) dilerse; İş bitmiştir!

"De ki: Allah size bir kötülük dilerse, O'na karşı sizi kim korur; ya da size rahmet dilerse (size kim zarar verebilir)? Onlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı."[1]

Açıklama:

Yerde ve gökte, gördüklerimiz ve göremediklerimiz her türlü ölü ya da diri her canlı ve cansız olan her şey, yüce Allah'ın bilgisi ve izni dahilinde hareket ederu2026 Allah'ın kontrolü dışında hiçbir güç yokturu2026 Hiçbir güç, Allah'ın dilemesi olmadan asla ve asla kılını dahi kıbırtadamaz!

Güç, Allah'ındıru2026 Allah her bir hücreye hakimdiru2026 Her bir hücreyi dilediği şekilde yönetir ve yönlendiriru2026 Hiçbir güç Allah'ın emrine itiraz edemezu2026 Kesinlikle boyun eğmiştiru2026

Allah'u Teala, hikmeti ve imtihanı gereği bazen insan, ya da hayvan, ya da herhangi bir cansızı insana musallat edebiliru2026 Koca bir devleti de musallat edebiliru2026 Buna da gücü yeteru2026 Eğer musallat etmeyi dilemişse o kişi hiçbir yere kaçamazu2026 Kaçamadığı gibi hiçbir yardımcı da bulamazu2026

Tüm güçlerin gücü kırılır, musibeti ne engelleyebilirler ne de musibeti kaldırabilirler;

"De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz (açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: "Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden oluruz." De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız."(Enam Suresi, 63-64)

(Oğlu) Dedi ki: "Ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah'ın emrinden, esirgeyen olan (Allah) dan başka bir koruyucu yoktur."

Güçlü olduğunu iddia edenlere meydan okumadır buu2026 Allah'u Teala sanki şöyle der;

'Ben dilersem gözle görülmeyen küçüklükte bir mikropla da size zarar veririm, tam tersi bir ülkeyi size musallat ederek de zarar veririmu2026'

Ve biz Müslümanlar iman ediyoruz ki bize zarar verecek olan kişi ya da kişiler her ne kadar da kendi iradeleri doğrultusunda zarar verdiklerini zannetseler bile ancak Allah'ın takdir ettiği kadar zarar verebilirleru2026

Allah, kuluna bir hayır dilediği zaman da hiçbir güç buna engel olamazu2026 Oluk oluk hayır aktarır, hiç kimse hayır musluğunu kısamazu2026 Yeter ki Allah hayır vermeyi dilemiş olsunu2026

Okuduğumuz bu ayet bizlere Allah'ın sosyal hayatımıza müdahil olduğunu, 'asla ve asla dünyayı yaratmış da ahreti bekliyor' olmadığını gösteriyoru2026 İnsana isabet eden hayırlar ve şerler yaz, kış; geceli gündüzlü ve her an olabilmesi bu tezimizi doğruluyoru2026

Mademki musibetler ancak Allah'ın dilemesiyle ortadan kalkar, neden insanlar başka varlıklara el açarlar ki?

Yetiş ya filan! Derler ki?

Allah'u Teala bir musibet gönderecek ve o çağrılan varlık o musibeti ortadan kaldıracak!!!

Madem böyle güçleri varmış neden yıllardır akan Müslüman kanlarına bir son vermezler bunlar?

***

Bu okuduğumuz ayet bizlere çok güzel mesajlar veriru2026 Şimdi de maddeler halinde almamız gereken derslere bir bakalım;

Çıkarılan dersler

1- Başımıza gelmiş ve gelecek tüm hayırlar ve musibetler tesadüf eseri değildir.

2- Madem musibetler Allah'tan gelmiş olacak o zaman isyan etmenin hiçbir mantığı kalmıyor.

3- Musibetleri gönderen, o musibeti kaldırmaya da güç yetirendir. O zaman sadece Allah'tan yardım istenmeli.

4- Tüm güçler Allah'ın kontrolündediru2026

5- Tüm iradeler Allah'ın kontrolündedir.

6- Allah, kendisine dost olmamızı istiyor.

7- "De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler."[2]

feyzullahpolen@hotmail.com

www.feyzullahbirışık.com[1]Ahzab. 17

[2]Tevbe. 51