Son Hurafe DEİZM

Son Hurafe DEİZM

SON yıllarda, DEİZM kavramı iyice yayılır oldu. Son derece tehlikeli ve bir o kadar da zararlı bir akım bu... Deizm, "yaradancılık" olarak biliniyor. Ne demek peki bu... Şu demek: Evreni bir yaratan var. O da Allah'tır... Yani ilk bakışta çok masumane bir akım gibi duruyor öyle değil mi? Ama Deizm'in ana fikri asıl bu değil: Deizm'e göre evreni yaratan yaratmıştır ancak daha sonra bu yaratıcının evrenin oluşumuna herhangi bir müdahalesi olmamıştır.

22 May 2021 20:51:52

SON yıllarda, DEİZM kavramı iyice yayılır oldu. Son derece tehlikeli ve bir o kadar da zararlı bir akım bu... Deizm, "yaradancılık" olarak biliniyor. Ne demek peki bu... Şu demek: Evreni bir yaratan var. O da Allah'tır... Yani ilk bakışta çok masumane bir akım gibi duruyor öyle değil mi? Ama Deizm'in ana fikri asıl bu değil: Deizm'e göre evreni yaratan yaratmıştır ancak daha sonra bu yaratıcının evrenin oluşumuna herhangi bir müdahalesi olmamıştır.

SÜLEYMAN KARAKULLUK

Dinlere inanmaz! 

Deizm hiçbir dinin doğru olmadığını, dinlerin insan ürünü olduğunu savunuyor. Deizme göre yaratıcı (Allah diyemiyorlar) evreni yaratmakla sorumludur. Fakat her ne hikmetse dünyada olup bitene karışmaz bu yaratıcı! Deizme göre; mucize, vahiy, peygamberlik kavramı yoktur. 

Diyanet'in faydalı kitabı

Adnan Bülent Baloğlu beyefendinin Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında çıkan, "Son Hurafe Deizm" isimli kitap, bu sapık akım hakkında çok detaylı bilgiler veriyor. Bu kitaptan anlıyoruz ki; deizm, herhangi bir vahyedilmiş dine bağlı değildir. Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte, Allah'ın ilim ve irade gibi sıfatlarını reddeder. Peygamberlere nazil olan kitapları reddeder, vahye inanmaz. Ahireti, cenneti cehennemi, hesap gününü inkâr eder.

Allah razı olsun

Bu kitapta şunu da anlıyoruz ki, Deizm, Allhah'ın varlığı dışındaki bütün itikad esaslarını reddetmek anlamına gelen bir akımdır. Son yıllarda özellikle gençlerimiz arasında yayıngınlaştırılmaya çalışılan bu akımdan korunmanın yollarını Addan Bülent Baloğlu, harika anlatmış bizlere. Allah ondan razı olsun. 

99 Esma Sonsuz Mânâ

hüsna_efae5da66474c6e48a0ce4544bc712c4.jpg

ŞÜPHESİZ ki en güzel isimler Rabbimizin isimleridir. Biz o isimlere Esma-i Hüsna diyoruz... Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında, FATMA BAYRAM hanımefendi imzasıyla yayınlanan "99 Esma Sonsuz Mânâ" isimli kitap, Rabbimizin bu güzel isimlerinin anlamlarını en anlaşılır biçimde biz müslümanlara anlatıyor. 

Fatma Bayram hanımefendi, önsözünde şöyle diyor: "Beş yılı aşkın bir süre Diyanet Aylık Dergi'de Rabbimizin en güzel isimlerini birir birer yazmak görevini bana tevdi edenlere teşekkür ediyorum. (...) Yüce Rabbimizin isimleri hususunda ilhada sapanlardan olmamaya bilhassa özen gösterilmiştir."...

Rabbimizin isimleri olan "hüsna"yı Türkçe'de tam olarak karşılayacak bir kelime yok. Zira o isimlerin güzelliği Allah'ın zâtının güzelliğinden kaynaklanmaktadır. O isimler öylesine mübarektir ki, yeri geldiğinde şifa duası niyetine, yeri geldiğinde şükür niyetine, yeri geldiğinde, İslam düşmanlarının kahrolması niyetine okunur. 

Hatiboğlu Muhammed

mahmud_c0d62b7120101e0fa6dd49b5f7caf438.jpg

MUHTEREM merhum Mahmud Esad Coşan hocafendi'nin, Denizli Belediyesi yayınları arasında çıkan "Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri" isimli kitabını okuyunca, memleketimle bir kez daha gurur duydum. Denizli Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan, kitabın önsözünde şöyle diyor: "Hemşehrilerimizin, Denizli'nin medarı iftiharı olan Hatiboğlu Muhammed'i ve eserlerini yeterince tanımamış olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, alanında yapılmış en yetkin çalışmayla onu hemşehrilerimize tanıtmak istiyoruz." 

Merhum Mahmud Esad Coşan hocaefendinin, 1965 yılında doktora tezi olarak hazırladığı "Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri" kitabı, Denizli'de yetişen bir başka âlim şahsiyetin hayatını ve eserlerini anlatıyor. 

Yorumlar

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement