Milat Web

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alıyor

Pamukkale Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alıyor

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim görevlisi alacağını açıkladı.

20 Eylül 2021 01:00:00

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim görevlisi alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Pamukkale Üniversitesi’nin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ders verecek) alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, Yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular; ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, istenen belgelerde eksiklik, olması durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-be...

2. ALES Belgesi

3. Özgeçmiş

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi * (lisans, tezli yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi)

6. Lisans Transkripti

7. Askerlik Belgesi *

8. İlanda bildirilen bilimsel çalışmaları kapsayan dosya

* Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenecek.

– Transkript belgesinde 4'lük/5'lik not ortalaması bulunanlar eşdeğerliği yönetmelik uyarınca YÖKSİS karşılığı alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ TIKLAYINIZ

Yorumlar

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement