Kızılay Web
Dolar (USD)
16.8291
Euro (EUR)
17.5526
Gram Altın
976.74
BIST 100
2405.98
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

​İsrail'in helâkı yakındır!

​İsrail'in helâkı yakındır!

İslâm, bütün peygamberlerin ve kutsal kitapların ortak tebliğidir. Bu dinin son Peygamberi Hz Muhammed (s.a.v) ve son ilahi kitabı Kur'ân-ı Kerim'dir. Kur'ân merkezli iman esasları ve hayata yön veren yaşame kurallarıyla İslâm, adaletin ta kendisidir. İslâm'ın olmadığı yerde zulüm egemen olur. Bu sebeple Allah'ın ve yasalarının hayatın merkezinden çıkarıldığı sözde İslâm ülkeleri dahil bütün ülkelerde zulüm hakimdir.

21 May 2021 01:41:07

İslâm, bütün peygamberlerin ve kutsal kitapların ortak tebliğidir. Bu dinin son Peygamberi Hz Muhammed (s.a.v) ve son ilahi kitabı Kur'ân-ı Kerim'dir. Kur'ân merkezli iman esasları ve hayata yön veren yaşame kurallarıyla İslâm, adaletin ta kendisidir. İslâm'ın olmadığı yerde zulüm egemen olur. Bu sebeple Allah'ın ve yasalarının hayatın merkezinden çıkarıldığı sözde İslâm ülkeleri dahil bütün ülkelerde zulüm hakimdir.

ALİ RIZA DEMİRCAN

Allah’ın varlığı ve yasalarını örtme anlamına kâfirlik ve Allah’ın yaratıcılık, yaşatıcılık ve yasa koyuculuk gibi vasıflarını insanlara ve kurumlara yamama manasına Allah’a ortak koşma olan şirk gelişir de zulüm şiddetlenirse doğrudan veya insanlar eliyle ceza gelir:

“NİCE TOPLULUK var ki Rablerinin ve Elçilerinin emirlerine küstahça karşı çıkmışlardır! Bunun üzerine Biz tümünü çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azaba çarptırdık: Ve böylece onlar kendi yaptıklarının kötü meyvelerini tattılar; (bu dünyada,) yaptıklarının sonu yıkım oldu” (Talak, 65/8,9)

İsrailoğulları'nın durumu

Allah, İsrail oğullarını yücelterek çağdaşlarının üzerine çıkardı. Ama onların çoğunluğu başta kendilerine gönderilen peygamberleri katletme olmak üzere lanetlenmeleri ve iki bin yıl devletsiz, dağınık, ihtilaf ve zillet içinde yaşamaları sonucunu doğuran pek çok suç-günah işlediler. Kur’ân, sakınmamız için bu suçları ve günahları biz insanlara aktarır.

Aynı günahları işledik!

Ne acıdır ki biz Müslümanlar da aynı suçları-günahları işleyerek Rabbimizin özel yardımından yoksun kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. Kur’an’dan öğrendiğimize göre Allah, kendisini ve yasalarını unutanlara kendi nefislerini unutturur. Güç hakkın yerini alır, güçlenenler kendilerini haklı görürler ve saldırganlaşırlar.

Zalimlerin cezası

Allah, zalimleri imhal ederse (yani mühlet verirse) de ihmal etmez, süreç içinde ceza üç şekilde gelir.

Birinci şekil, Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlı salih kulların Allah’ın merhamet yüklü adalet kılıcı olarak zalimleri cezalandırmalarıdır. Bu Allah’ımızın da emridir:

“Sadırganlaşan Allah’ı tanımaz kâfirler ve Ona ortak koşanlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın. Ve müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe 9/14-15)

Çok çalıştılar ama!

Özellikle son bir iki asırdır İsrailoğulları çokça çalıştılar; ilimde, ekonomide ve sanatta, sinema, yazılı-görsel medya ve sosyal medya alanında başarılar sağladılar. Allah da adaleti gereği dünya hayatında çalışanların önünü açtı.

İsrailoğulları başarılı oldukça da azgınlaşıp Yahudileştiler. Ateizm, kapitalizm, komünizm, evrim teorisi ve daha nice Şeytanî sistemlerin kâşifi ve öncüsü oldular. Allah onları, ürettikleri öldürücü sistemleri ile birlikte kâfirleşip zalimleşen insanlığın üzerine saldı. Kendilerini dünyanın efendileri sanan Yahudiler kurdukları sistemlerle bütün dünyayı borca dayalı para düzeni, faize dayalı ekonomi, silah, ilaç, tohum gıda ve spor sanayii ve yazılı, görsel ve sosyal medya ile sömürüyorlar. Şimdilerde dünya ekonomisine hakimler.

Belâsını bulacak!

Hiç şüpheniz olmasın yakın bir gelecekte Müslümanların eliyle veya Rabbimizin doğrudan salacağı musibetlerle belanızı bulacaksınız. Siyonist İsrail’i, siyonist dünya zenginleri de, egemen olduğunuz uluslar arası sömürü ağlarınız da, bankacılık ve sigortacılık düzeniniz de ve hatta Amerika da koruyamayacak.

Allah cezayı nasıl verir!

Adillerin zalimleri cezalandırması hakka çağırıp batıllardan sakındırmanın nihai merhalesidir. Yaşadığımız dönemde bu görevi üstlenecek salih kullar; güçlü adil ülkeler görülmüyor.

Devreye adil kullar ve hak bağlısı kuvvetli ülkeler gir(e)mediği zaman Allah zalimlerin cezasını, kendisinin koyduğu sosyal ve tabiat kanunlarını işleterek bizzat verir. Kur’ân’ın çokça verdiği örneklerde görüleceği üzere hak karşıtı yıkıcı sistemler, depremler, tsunamiler, kasırgalar, seller, kuraklıklar,dodurucu soğuklar hortumlar, Covid 19 türü salgınlar ceza türleridir. Bunlar uyarıcı cezalardır:

“Ad kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: Bizden daha kuvvetli kim var? dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah’ın, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar, bizim hayatlarına yön verecek ayetlerimizi inkâr ediyorlardı.

Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azâbını tattırmak amacıyla onlar için felaket olacak günlerde dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.

Semûd’a gelince onlara doğru yolu gösterdik, ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.” (Fussilet, 41/15-17)

Ders almayan topluluklar tarih sahnesinden çekilecek şekilde yıkıma uğradılar. Arkeolojik çalışmaların da kalıntılarına ulaştığı nice ülkeler ve medeniyetler yok olup gittiler, Ahiret azabları ise önümüzdedir.

Zalimlerin cezalandırılışın üçüncü şekli de Allah’ın zalimleri zalimlere kırdıtmasıdır. Onları birbirlerine saldırtmasıdır. Birinci ve ikinci dünya savaşları tipik örneklerdir. Rabbimiz şöyle buyurur:

“ İşte Biz böylece yaptıkları zulümleri sebebiyle zalimlerin bir kısmını bir kısmına saldırtırız.” (Enam, 6/ 129)

İsrail durmadı!

Aralarındaki ihtilaflara rağmen iki bin yıl devletsiz yaşadıktan sonra Osmanlı devletinin 400 yüz sene adaletle yönettiği topraklar üzerinden terörle İsrail devletini kurdular. Başkent ilan ettikleri Kudüs’ümüzü doğusuyla da ele geçirebilmek için var güçleri ve yönetiminde etkili oldukları Amerika’nin desteğiyle zulümlerini sürdürüyorlar. Türkiyemiz üzerindeki emelleri ve PKK terörizmine destekleri de devam ediyor.

Tükürükle boğulurlar

Yahudiler gibi gavurlaşmaya başlayan ama ilimde, ekonomide ve sanatta gerilerde kalan ve de parçalan iki milyar Müslümana rağmen, üstelik yaklaşık bu iki milyar Müslümanın 400 milyonu ile kuşatılmış olmalarına rağmen İsrail zulümlerine devam edebiliyor. Oysaki İsrail, yalnızca 400 milyon Müslümanın bilinçle atacakları tükürükle bile boğulabilir.

Müslümanın uyanması!

İsrail aslında bir güç odağı değil. Biz ortada olmadığımız için İsrail var görünüyor. Biz de görülen İsrail’e haykırıyoruz: Ey Siyonist İsrail! Biz daha fazla zulmedilmeye müstehakız. Yaptıklarınız yetmez. Zulümlerinizi fasılasız sürdürün, sürdürün ki biz de daha erken uyanalım, birliğimizi sağlayarak teknolojik atılımlarımızı yapalım.

TDV sağ
Advertisement Advertisement