​İnsanlar ne kadar utanmaz!

​İnsanlar ne kadar utanmaz!

İnsanlar, piknik alanında bulunan oyun parklarını bile çöplerden geçilmez hale getiriyor. Çöp poşetlerinden taşan yemek artıkları etrafa kötü koku saçarken, çocukların nefes alabileceği alan hastalık yuvasına dönüşüyor.

30 Temmuz 2021 01:13:11

İnsanlar, piknik alanında bulunan oyun parklarını bile çöplerden geçilmez hale getiriyor. Çöp poşetlerinden taşan yemek artıkları etrafa kötü koku saçarken, çocukların nefes alabileceği alan hastalık yuvasına dönüşüyor.

ALİ RIZA DEMİRCAN HOCA


Yaz aylarında her gün benzerlerini okuduğumuz haber şöyle: “Bursa’da Kurban Bayramı tatilini Mudanya’nın Kumyaka sahilinde geçirmek isteyen vatandaşlar sahilleri çöplüğe çevirdi. Ağırlıklı olarak Bursa’dan günübirlikçi vatandaşların yüzmeye geldiği sahillerin görüntüsü şehir çöplüklerini aratmadı.”

 CERCOP1_111242dcad22eb4aad249c39fa18630c.jpg

Temizlik imandandır

Temizlik İman Sağlık ve Güzellik Konusudur: Temizlik bir Müslüman için iman, ibadet, ahlâk, sağlık ve güzellik mevzuudur. Yüce Rabbimiz  “Allah tertemiz olmaya çalışanları sever,” buyurarak temizlik konusunun Halk nazarında olduğu kadar Kendisinin katında da önemli olduğunu açıklar. (Bakarai 2/222; Tevbe, 9/108)

Peygamberimizin sözleri

Peygamberimiz de “Aman temizliğe önem veriniz,” çünkü “Temizlik İslamî iman ve yaşamın yarısıdır” buyurur.

Biz Müslümanlar gusül ve namaz abdesi ile yükümlüyüz. Vucut temizliği yanısıra su ile taharetleniriz. Giysilerimizi, konutlarımızı ve işyerlerimizi de ibadet edebileceğimiz şekilde tertemiz tutarız. Çıplaklık, zina, eşcinsellik, şımarıklık, kibir ve utanmazlık gibi manevi pisliklerden de beri olmakla da vazifeliyiz.

 parklar_96d17a3491b456d7e9c13cf1185a1f18.jpeg

İsraf ve atıklar

Biz müminlere israf da haramdır. Günümüzde israftan korunmanın bir yolu da atıkların geri dönüşümünü sağlamaktır, böylece doğal çevremizi kirletmemektir, temiz tutmaktır.

Dinlenme Alanlarımızı Çöplük Haline Getirmenin HaramlığıAma gel gör dindarlar dahil insanlarımızın önemli bir kısmı her gidip dinlendiği, yiyip içtiği yeri çöplük haline dönüştürerek terketmektedir.

Yukarıda değinilen temizlik ölçülerimiz bir yana üstelik Peygamberimiz bu tür çevre kirletilmesinden de men etmişlerdir. O bir defasında sahabilerine şöyle buyurmuştur: “Avlularınızı temizleyiniz, süprüntülerini evlerinde biriktiren Yahûdilere benzemeyiniz.”

Peygamberimiz, devrindeki Yahûdilerin bu olumsuz âdetini tesbit ettiği için mü’minleri ikaz etmek/uyarmak gereğini duymuştur. Yahûdilerin devrimizde böyle bir âdeti olmamış olabilir.

Önemli olan hadîsin ortaya koyduğu ölçüdür. Yani yakın ve de uzak çevremizi çöplük haline dönüştürmekten korumaktır.

bitki_d10cb1ce12cc87c764b1889447675e5b.jpg

 

Yağmur ve karla çevre temizliği

Temizliğe ilişkin İslami ölçüler elimizde. Üstelik Rabbimiz yağmurlar ve karlarla çevre temizliğini de örneklendirmektedir.

Böyle iken bizim gidip eğlendiğimiz, yiyip içtiğimiz yerleri çöplük haline dönüştürmemizi ne ile açıklayacağız? İman zayıflığıyla mı, cehaletle mi, yoksa utanmazlıkla mı?

Hiç değilse bundan sonra, piknik yerinden ayrılırken temizlik yapmalı, çöplerimizi poşetlere doldurmalı , mümkünse götürmeli , değilse uygun yerlere bırakmalıyız.

Çevreyi Kirletmek  İnsan ve Hayvan Haklarını ÇiğnemektirKamuya açık alanları çöplerimizle kirletme aleyhimize insan ve hayvan hakları oluşturacağı için âhiretimize de zarar verecek eylemdir. Bu tür eylemlerden korunmalıyız. İslamî sorumluğumuz bunu gerektirir. Unutmayalım Peygamberimizin ifadesiyle doğaya, insanlara ve hayvanlara zarar vermemek de bir hayırdır.

 

Sakın Yahudilere benzemeyin

Peygamber efendimiz, şahsi temizlik ile çevre temizliği konusunda bizlere önemli tavsiyelerde bulunmuştur.

* Çevrenizi ve evlerinizi temiz tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz. Çünkü onlar süprüntüleri evlerinde biriktirirler.

* Evde çer çöp, süprüntü bulunduğu zaman o evden bereket kaldırılır.

* Kirli bezleri evlerinizden dışarı çıkartınız. Süprüntüleri evlerinizde biriktirmeyiniz. Zira süprüntüler zararlı şeylerin barınağıdır.

 * Müslümanlık temizlik dinidir. Temiz olun! Cennete ancak temiz olan girer. Mümin pis olmaz.

 

Çevremizin ve doğanın temizliği

Cenâb-ı Hak, çevremizdeki her şeyi insanoğlunun istifadesine arzettiğini haber verir. Bunların şükrünü hakkıyla edâ edebilmek için çevremize emanet ve mesuliyet şuuru ile yaklaşmamız gerekir. Çevrenin hor kullanılması, tahrip ve israf edilmesi; zararı yine kendimize dönecek olan bir nankörlüktür.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Allah’ın buyruklarını umursamayan şu insanların yaptığı hatalar yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönsünler diye Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.” (Rûm, 41)

 

Şair Akif'in anlamlı dizeleri

Temizliğe gerekli özeni göstermemek İslam’dan kopuşla başlayan eski bir ayıbımız olacak ki merhum Mehmet Akif’imiz de şöyle demekten kendini alamamıştır:

Bir selâm ver be herif!

Ağzın aşınmaz ya… Hayır

Ne selâm vermeyi bilir hayvan,

ne de sen versen alır.

Yağlı yer, çeşmeye gitmez;

su döker, el yıkamaz;

Kafa orman gibi, lâkin,

o bıyık hep budanır.

Ne ayıptır desen anlar,

ne tükürsen utanır.

Tertemiz yerlere

kip kirli fotinlerle dalar.

Kaldırımdan daha berbat

olur artık odalar.

Yorumlar

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement