Her iyilik bir sadakadır

Her iyilik bir sadakadır

Muhterem kardeşlerim, Rabbim bizlere saymakla bitmez nimetler vermiştir. Çünkü Rabbimizin ihsanının sonu yoktur. Peki ya bizler, diğer insanlara ne verebiliyoruz. Unutmayın insan, alıcı değil daha çok verici olmalıdır.

09 Nisan 2021 01:24:28

Muhterem kardeşlerim, Rabbim bizlere saymakla bitmez nimetler vermiştir. Çünkü Rabbimizin ihsanının sonu yoktur. Peki ya bizler, diğer insanlara ne verebiliyoruz. Unutmayın insan, alıcı değil daha çok verici olmalıdır.

GÜNÜN AYETİ

Hayır, kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi Katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

(Bakara Suresi, Ayet 112)

 

GÜNÜN HADİSİ

Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı gelsin. Bu imanın asgari gereğidir.

(Müslim, İman 78) 

BİSMİLLÊHİRRAHMÊNİRRAHÎM...

Yüce Rabbimize hamd ve sena ederiz. Aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönüller dolusu salât ve selam ederiz.

Sevgili kardeşlerim! Bugünkü Cuma Sohbetimizde, almak-vermek konusu üzerinde duracağız.

Yüce Rabbimiz biz insanları en güzel biçimde yaratmıştır. Dağları, denizleri, bitkileri, ovaları, hayvanları, madenleri ve diğer bütün yeryüzü varlıklarını biz insanlar için yaratmıştır. Yani biz tüm bu güzelliklerin alıcısıyız.

Her şey bizler için

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Mübin’in açıklamasına göre bütün yeryüzü varlıkları biz insanlar için yaratıldığı gibi güneş, ay ve yıldızlar gibi semavî varlıklar da biz insanlara faydalı olmak, yarar sağlamak için yapılandırılmıştır.

Sevgili kardeşlerim; ana görevimiz Rabbimize ibadetli kul olarak ebedi hayatımızı mesut etmek, dünya hayatımıza da istikrar ve huzur kazandırmaktır. Bunun için hayatımızı ilahi emirler ve yasaklar içinde programlandırmak konumundayız.

Neler verebiliriz!

Her bir mümin yaşadığı bu dünya hayatında ilişkiler içinde bulunduğu insanlarla münasebetlerini ben ne alabilirim değil, ne verebilirim esası üzerine oturtmalıdır. Zengin-fakir, erkek-kadın, yöneten-yönetilen, âlim-cahil, ergenlik çağına erişen her Müslümanın temel amacı bu olmalıdır. Ben ne alabilirim değil, ben ne verebilirim.

Hayırda yarışın

Yüce Rabbimiz bize hayır yapmak ve hayırda yardımlaşmak gibi hayırda yarışma emrini de vermektedir. Bu emir “Aman, hayırlarda yarışınız” (Mâide 48) şeklindedir ve “Rabbinizin mağfiretine ve Cennet’ine erişmek için yarışınız ” âyeti ile de örneklendirilmekte ve de pekiştirilmektedir. (Âl-i İmran 133; Hadid 21)

Verici olma emri

Sevgili kardeşlerim “Hayır yapma; yardımlaşma ve yarışma” şeklindeki emirlerde dikkatlerimizi çekmek istediğim çok çok önemli nokta şudur: Yüce Rabbimiz bu emirlerini verirken kimlere vermektedir. Zenginlere mi, ilim adamlarına mı, yöneticilere mi, annelere mi, babalara mı, gençlere mi, âlimlere mi, cahillere mi?

Bu emirler ergenlik çağına ulaşan herkesedir. Muhatap herkestir. Her bir Müslüman, her bir ergen kişi ‘ben ne alabilirim değil ne verebilirim’ demekle fiilen bu çizgiyi sürdürmekle yükümlüdür.

yagmur_8afe97e7b969519c0e8d944a97d0af7e.jpg

Her gün bir  sadaka veriniz

Aziz Peygamberimiz verici olma konusunda bizlere şöyle yol göstermektedir: “Her gün ama her gün her biriniz bir Sadaka vermekle yükümlüdür.”

Kur’ân-ı Kerîm’de, sosyal yardımlar dâhil imanı kanıtlayan söz, davranış ve iş anlamına gelen “Sadaka” sözcüğünü yalnızca maddî yardım anlamına anlayan sahabiler ile Peygamberimiz arasında şu diyaloğ yaşanır:

-Ya Rasûlallah! Her birimiz her gün sadaka vermeye nasıl güç yetirebiliriz?

-Kişi eğer maddî/nakdi bir yardım yapamıyorsa, ihtiyacı olan kişiye bedenen yardım etsin. O bedenen yardımı da kişi için sadaka olur.

-Ya Rasulallah! Medine toplumundayız. Eğer bu imkânı da sağlayamazsak ne yapacağız?

‘-Kişi bildiği iyilere, doğrulara çağırsın; yararlı olanlara yönlendirsin. Bu yaptıkları da onun için sadaka olur.

-Ya Rasûlallah! Her birimiz bu görevi de yapacak konumda değiliz. Ne yapacağız?’

-Kişi insanlara zarar vermesin. Zarar vermemek de bir sadakadır. Zarar vermemek çevrenizdeki insanlara verici olmaktır.

Aziz Peygamberimiz efendimiz bu açıklamalarıyla yetinmediler. Medine İslam toplumunda henüz ergenlik çağına erişmiş 13- 15 yaş arasındaki gençlerin de, vasıfsız insanların da, bilginlerin de, yetişkin tecrübeli insanların da yapabilecekleri işlerden örnekler vererek her birimizin yükümlü olduğu sadakayı örneklendirmişlerdir.

kopek_90b2a76cae4d8bfca5fbcaa2af672ca7.jpg

Günahları bağışlanan fahişe kadının hâli

Peygamberimiz, hayırlı iş konusunda bizlere şöyle bir müjde veriyor:  “Sizden önceki topluluklar içinde bir fahişe kadın, susuzluğunu gidermek için bir kuyu başına gelir. Bir de ne görsün, susuzluktan kavrulan bir köpek kıvranıyor. O fahişe kadın örtüsünü ip gibi kullanarak ayakkabılarıyla kuyudan çıkardığı suyla köpeğin susuzluğunu giderir. Allah bu ameli sebebiyle o fahişe kulunu bağışladı.

 kediler_79b013d959958e24cf56570b6b7b847a.jpg

Bu konuda güzel örnek

Peygamberimiz bir hadislerinde de “En faziletli sadaka aç bir canlıyı doyurmaktır.” buyurmaktadır. Günlük yaşamdan aldığımız iki örnek vermek istiyorum:  Ev komşumuz genç bir hanım kardeşimiz var. Geçen gün baktım yedi-sekiz tane kediyi doyuruyor. Onlara özel mamalar alıyor, onlar için bir de yuvamsı bir baraka kurmuş. İnanın gıpta ettim. Bu ne büyük soylu davranıştır. Şöyle söylemekten de kendimi alamadım: Kızım galiba sen Cenneti böylece kazanacaksın.

Etkileyici bir hatıram

Beni etkilemiş bir olayı da aktarmak istiyorum. Kitaplarından tanıdığım hukukçu ünlü bir akademisyen vardı. İslâmî yaşama ilgisiz görünümlüydü. Bir tv programında anlattıklarından hayretlere düştüm. Yıllardan beri her gün 10-15 kilo et ve kemik alıyor, getirip köpeklere yediriyor. Alıştırdığı köpekler aç kalır endişesiyle yıllardır bayram tatillerine bile çıkmıyormuş. Şimdi düşünüyorum, bu kişi yüreğinde İslâmî iman taşıyorsa köpeklere olan merhameti onu -hiç şüphe etmiyorum- Cennetliklerden kılabilir.

 

Tebessüm güzel iştir

 

Sevgili Peygamberimizin bir öğüdü şöyledir:

“Mümin kardeşine tebessüm etmen de bir sadakadır.”

Bir tebessüm bir insanı hayırlara yöneltebilir. Hayıra yönelen insan da büyük fedakârlıklar yapabilir. Tebessüm deyip geçmeyin. Yaşadığımız dünyada Allah’tan kopan insanlar ilgiye muhtaç, mânen yetim yani bir tebessüme muhtaç hale gelebiliyor.

 EKMEK_a94f41dd595ab30d64512218ce6f8eee.jpg

Tüm güzel işler sadakadır

 Kur’ân-ı Kerîm’de ve Peygamberimizin dilinde Sadaka sözcüğü  sosyal yardımlar dâhil imanı kanıtlayan bütün söz, davranış ve iş anlamına gelir. Tüm güzellikleri de içine alır.

Bu güzellikleri şöyle örneklendirebiliriz.

* Öğrenilebilir ve uygulanabilirolan her bir şeyin öğrenilmesi ve öğretilmesi bir sadakadır.

* İnsanlara faydalı olan bütün bilgilerin öğretilmesi bir sadakadır.

* Bilgisayarla ilgili küçük de olsa bir bilginin aktarılması da bir sadakadır.

Faydalı söz iyi davranış

Kişiyi verici kılan ama her birimizin de yapabileceği Peygamber buyrukları olan öğütlerden bazılarını arz edeyim. O, şöyle buyurur:

* Her iyi, güzel ve faydalı söz, iş, davranış bir sadakadır.

* Sadakanın en faziletlisi dili yalan, gıybet, iftira ve kırıcılık gibi haramlardan korumaktır.

* En üstün sadaka ihtilaflı, dargın kişilerin arasını bulmaktır.

* İki kişi arasında adaletle hüküm vermek de bir sadakadır.

* En makbul sadaka müminin bir bilgiyi öğrenmesi, onu bir başka kişiye öğretmesidir.

* En faziletli sadaka aç bir canlıyı doyurmaktır.

* Sadakanın en faziletlisi içinde düşmanlık besleyen akrabaya verilen sadakadır.

* Allah katında sadakaların en değerlisi fakirin gücü nispetinde verebildiği sadakadır.

-----------------

 

 

Yorumlar

 
Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement