HB web masthead
Dolar (USD)
16.0782
Euro (EUR)
17.3002
Gram Altın
965.824
BIST 100
2375
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE
Şok web masthead

Göklerde hayat var!

Göklerde hayat var!

İnsan oğlu yeryüzü dışında bir yerde yaşam alanı oluşturamayacak ama göklerde yaratılmış olan bazı canlı türleriyle muhtemelen yeryüzünde bir araya gelebilecek. Böylesi muhteşem bir alem olduğu için olacak Allah, kendisini, Arş'ın sahibi ve büyük olan Arş'ın Rabbi olarak tanıtır ve Arş'a egemen olduğunu bildirir.

26 Şubat 2021 01:01:32

İnsan oğlu yeryüzü dışında bir yerde yaşam alanı oluşturamayacak ama göklerde yaratılmış olan bazı canlı türleriyle muhtemelen yeryüzünde bir araya gelebilecek. Böylesi muhteşem bir alem olduğu için olacak Allah, kendisini, Arş'ın sahibi ve büyük olan Arş'ın Rabbi olarak tanıtır ve Arş'a egemen olduğunu bildirir.

gökyüzü_75b829c199614158fc6fef1d4d1db091.jpg

MARS’a ulaşıldığı şeklindeki görüntülü haberler gündemde. Biz de bu haberler çizgisinde ve bilgimiz ölçüsünde Kur’ân ve Sünnet’in ilgili beyanlarına bakmaya çalışalım.

Söz ve mâna olarak Allah’ın kitabı olan Kür’ân-ı Kerîm’de mekânsal varlık kategorisi olarak Yeryüzü, Gökler, Kürs ve Arş’dan söz edilmektedir.

İçinde yaşadığımız yeryüzü ve onunla bağlantılı olan güneş, ay ve yıldızlara ilişkin bazı bilgilerimiz var.

Gökler, yerler Kürs ve Arş

Kur’ân’da yer alan Âyetü’l Kürsi’ye göre “Allah’ın Kürsü’sü gökleri ve yeri içine almakta “ dır. (Bakara 2/255)

Peygamberimiz de “Yedi kat gök ve yedi kat arz/yer, Kürs’üye nisbetle çöle atılmış halka gibi ”olduğunu açıklamaktadır.

Peygamberimizden rivayet edilen bir diğer bilgiye göre “Kürs alemi de Arş’a nazaran çöle atılmış bir yüzük halkası “ gibidir.  (İ.Kesir Bakara 2/255)

Böylesi muhteşem bir alem olduğu için olacak Allah, kendisini, Arş’ın sahibi ve büyük olan Arş’ın Rabbi olarak tanıtır ve Arş’a egemen olduğunu bildirir. (Büruc 85/15); Tevbe 9/129; Tâhâ 20/5))

Kâfirlerin inadı! 

O, gökleri ve yeri yarattığında Arş vardı ve Arş Allah’ın egemenliği altındaydı: “Allah, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde/süreçte yaratandır. ‘0nlara ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz’ desen, kâfir olanlar derhal ‘Bu Kur’ân açık bir büyüden başka bir şey değildir’ derler. (Hûd 11/7)

Peygamberimizin açıklamasına göre “Arş ise en yüksek Cennetleri oluşturan Firdevs cennetlerinin üstündedir.”(Buharî Tevhid 22) Onun bir diğer açıklaması da şöyledir:  “Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, gökle yer arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah’tan cennet istediğiniz vakit Firdevs’i isteyin.”

Bilimsel Veriler

Şimdi bu bilgilere göre Gökler, Kürs ve Arş’ın büyüklüğü matematik hesaplara sığdırılabilir mi? Bunun yaklaşık da olsa doğru hesabı yapılabilir mi?

Çok şükür bilimsel çalışmalar bize bu yolda yardımcı olmaktadır

Astronomi ve uzay bilimine ve de kavramlarına aşına değilim. Arama motorlarından birine girip araştırdığımızda şu bilgilere ulaşıyoruz:

Samanyolu Galaksisi

BİLİM adamlarının en gelişmiş araçlar yardımıyla yaptıkları çalışmaya göre kesin bilgi olarak değilse de, bilimsel tahminlere göre evrenin büyüklüğü şöyledir:

Yeryüzünün içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinde 200 milyar yıldız var ve Samanyolu gibi de 100 milyar galaksi var.

Vahyin, akıl ve bilimin birlikte işaret ettiği bu büyüklüğün gerçek boyutlarını yaratıcısı olan Allah’tan başka kim bilebilir?

Ve Kur’ân’ın, bütün gök katmanlarını içine alacak şekilde elif lamlı olarak es-Sema şeklinde kullandığı ve bizim evren olarak algılayabileceğimiz ifadelerine göre kainat/evren her an Rabbimiz tarafından büyütülmektedir:

“Gökleri kudretimizle Biz bina edip yarattık. Ve Biz genişleticileriz.” (Zariyat 51/47)

ayyıldız_3910ec151b8d704d26140c2caff42037.jpg

İnsanlar için hayat yok

Yeryüzü dışındaki galaksiler ve içlerindeki yıldızlarda insanın yaşayabileceği hayat şartları var mıdır? Bizim Kur’an’dan yüzeysel bilgilerimizle anlayabildiğimiz, her hangi bir gezegende/yıldızda insanlar için yaşam şartlarının olmadığıdır. Çünkü insan yeryüzünde topraktan yaratılmış, bütün yeryüzü varlıkları onun için halk edilmiş, orada kulluk denemesine uğratılmış ve de yeryüzünün imarıyla yükümlü kılınmış olup toprağa döndürülecek olan bir varlıktır:

uzay_9825c2c3f91e189ed1b6d5789fb80a64.jpg

Başka canlı türleri var mı? 

Kur’ân’ın dolaylı anlatımına göre vardır. Allah’ın kitabı olan Kur’an’da küçük büyük bütün canlılar için kullanılan kavram Dâbbe kelimesidir. Yüce Allah canlılar anlamına Dâbbeleri sudan yarattığını beyanla şöyle buyurmaktadır:  “Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yayıp ürettiği Dabbeyi/canlıları yaratması da O’nun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman göklerde ve yerde yarattığı canlıları bir araya toplamaya da kadirdir.” (Şûra 42/29)

Halife kimdir? 

Halife, vekil ve temsilci demektir. Allah, yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış, orada ilahi hükümranlığı gerçekleştirme görevini de ona vermiştir.

“Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i (gönderdik). Onlara şöyle dedi : Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir.    “         

Buluşma olacak mı? 

Yeryüzünde karalar ve denizlerde doğal dengeyi bozan insanoğlu mukadder olup geleceğinde şüphe olmayan Kıyamet’i öncelemeye çalışıyor. İnsan oğlu yeryüzü dışında bir yerde yaşam alanı oluşturamayacak ama göklerde yaratılmış olan bazı canlı türleriyle muhtemelen yeryüzünde bir araya gelebilecek. Bu da belki insan oğlunun çalışmalarıyla ve Allah’ın yaratma konuna göre vereceği onayla gerçekleşecektir.

Advertisement
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement