Dolar (USD)
18.0857
Euro (EUR)
18.2933
Gram Altın
1021.61
BIST 100
3020.01
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

El Muiz zikrinin faydaları ve manası, Esmaül Hüsna

El Muiz zikrinin faydaları ve manası, Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsnada yer alan El Muiz ismi şerifi dilediğine izzet ve şeref lütfeden, dilediğini aziz kılan anlamına geliyor. İşte fakirlikten kurtulmak için zikredilen El Muiz Esmaül Hüsnasının faziletleri...

25 Haziran 2021 11:54:45

Esmaül Hüsnada yer alan El Muiz ismi şerifi dilediğine izzet ve şeref lütfeden, dilediğini aziz kılan anlamına geliyor. İşte fakirlikten kurtulmak için zikredilen El Muiz Esmaül Hüsnasının faziletleri...

Esmaül Hüsnada yer alan El Muiz ismi şerifi dilediğine izzet ve şeref lütfeden, dilediğini aziz kılan anlamına geliyor. İşte fakirlikten kurtulmak için zikredilen El Muiz Esmaül Hüsnasının faziletleri...

El-Muizz İsminin Anlamı

El-Muizz: Dilediğine izzet ve şeref lütfeden, dilediğini aziz kılan O'dur.

El-Muizz: Dilediğini yüceltip aziz eder.

El-Muizz: Dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten O'dur.

El-Muizz Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 117

Zikir Saati : Güneş

Zikir Günü : Pazar

Sabah gündoğarken, Ve... Tam gece yarısında; Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Muizz' - 'Ya-Muizz' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Ya Muizz İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Fakirlikten ve zelillikten kurtulmak için, bu esma-i zikir günde 117 defa 'El-Muizz' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Dünya ve ahirette aziz olmak için, insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, bu ismi şerifi 'Ya Muizz' diyerek 117 defa okunur.

Kim, akşam namazından sonra veya Cuma gecesi 'El-Muizz' ism-i şerifini 40 defa okursa; Allahü Teala hazretleri onun heybetini halkın kalbine koymaktadır.

Hasetten ve zulümden korunmak için, bu esma-i zikri 'El- Muizz' ism-i şerifi 570 defa okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunması ümit edilir.

Cuma ve pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan 'Ya Muizz' diye 117 defa okuyan bir kişi, heybet ve hürmet sahibi bir kimse olur.

Bu esma-i zikri 'Ya-Muizz' diyerek 117 defa zikreden bir kimsenin bu ismin gölgesine sığınıp gerektiği miktarda gün ve saatinde okuyan kimse ebedi mutluluğa saadete kavuşur.

'Ya-Muizz' ismi şerifini çekmeye devam eden bir kul, açık veya gizli, iç veya dış, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere erişir.

Heybetli görünmek için, bu esma-i zikri 117 defa 'El-Muizz' diyerek okumaya devam edilir.

El-Muiz Esması

El-Muizz - الـْـمُعِــزُّ : Dilediğini yüceltip aziz eder. Dilediğine izzet ve şeref lütfeden, dilediğini aziz kılan, Dilediğini yücelten, dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten, dilediğini aziz eden demektir.

"Asıl üstünlük (izzet) Allah'ın, Peygamberinin ve müminlerindir."

Münafikun-8

8 âyette geçen; İzzet kelimesi sözlükte "güçlü ve üstün olmak, yenmek, saygın olmak" gibi mânalara gelen izz kökünden türetilmiş bir isim olup bu anlamların yanında bir kimsenin başkaları karşısında bedenî, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve saygın olmasını, baskı altına alınamaz bir konumda bulunmasını da ifade eder ve "âcizlik, alçaklık" mânasındaki "zillet'in karşıtı olarak kullanılır. Kur'an'ı Kerim'de izzet kelimesi Allah, resulü ve müminler hakkında olumlu bir anlam ifade ederken, inkârcı ve münafiklar hakkında onların İslâm , Kur'an ve gerçekler karşısında bilinçsizce kapıldıkları kibir, gurur, inat ve öfke duygularını, bu duyguların etkisiyle işledikleri kötülükleri sürdürmelerini anlatır. Nitekim konumuz olan âyette de "izzet" ve "zillet" ile aynı kökten olup "güçlü olan" ve "zayıf olan" diye çevirdiğimiz kelimeler münafıkların sırf kaba kuvvete dayalı olarak düşündükleri bir üstünlüğü ifade etmekte; Allah'a resülune ve müminlere nisbetle kullanılan "izzet" kelimesi ise gerçek, kesintisiz ve sonsuz saygınlığı belirtmektedir. Bu sebeple Râgıb el-Isfahânî bunu "hakiki izzet", bunların dışında kalanların kendilerinde vehmettikleri izzeti de "sun'î izzet" olarak değerlendirmektedir. Kur'an'da ve hadislerde aynı kökten türeyen kelimeler arasında en fazla Allah'ın isimlerinden olarak "azîz" kelimesinin kullanılmış olması da bu anlayışı destekler niteliktedir.

Ey izzet ve üstünlük yalnız Kendi kudret elinde bulunan ve dileğini izzetle şereflendiren Muizz.

Kendisinin yüceltmesiyle yücelir ve dilediklerinin mertebelerini yükseltir. O Muizz'dir: İzzet ve üstünlük yalnız Kendi kudret elinde bulunur ve dileğini izzetle şereflendirir.

Muizz İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Muizz olarak geçmez. Muizz ismi fiili olarak yüce Allah zikretmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin."

Âl-i imrân-26

Muizz İsmi Duası

Ey bütün izzetlerin sahibi ola

Dilediğini aziz kılan, dilediğini zillete duçar eden Sensin.

Güneşi doğarken aziz, batarken zelil eden Sensin.

Dünyada Senin için zelil olan kullarını, ukbâda aziz eyleyen Sensin.

İzzet Senin katındandır.

Sen bahşederken ancak, izzetimiz vardır.

Yalnız Sana eğilen başları,

aziz eyleyerek kaldır!

Sana yakınlığın izzetini tattır bize!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Advertisement Advertisement