Dolar (USD)
17.9316
Euro (EUR)
18.2838
Gram Altın
1023.681
BIST 100
2750.49
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

El Kuddüs esması anlam ve zikrinin faziletleri

El Kuddüs esması anlam ve zikrinin faziletleri

Allah''ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna''dan El Kuddüs esmasının alamını ve faziletlerini araştırdık. El Kuddüs nedir? El Kuddüs esmasının faziletleri nelerdir? Bu esmaül Hüsna günde kaç defa zikredilmelidir? Esmaül Hüsna''da yer alan El Kuddüs''e dair ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız buyurun yazımıza.

12 Nisan 2021 16:44:33

Allah''ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna''dan El Kuddüs esmasının alamını ve faziletlerini araştırdık. El Kuddüs nedir? El Kuddüs esmasının faziletleri nelerdir? Bu esmaül Hüsna günde kaç defa zikredilmelidir? Esmaül Hüsna''da yer alan El Kuddüs''e dair ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız buyurun yazımıza.

Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan El Kuddüs esmasının alamını ve faziletlerini araştırdık. El Kuddüs nedir? El Kuddüs esmasının faziletleri nelerdir? Bu esmaül Hüsna günde kaç defa zikredilmelidir? Esmaül Hüsna'da yer alan El Kuddüs'e dair ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız buyurun yazımıza.

El-Kuddüs Her eksiklikten münezzeh.

BismillahirRahmanirRahim

“Göklerdekiler ve yerdekiler,Melik,Kuddus,Azîz ve Hakîm olan Allah’ı tesbih ederler.”

Cum’a Suresi:1.Ayet…

Her türlü kusur ve eksiklikten uzak;sonsuz kutsiyet ve paklık sahibi.

Ey hatadan,gafletten,acizlikten uzak olan

KUDDÛS!

Bütün eksikliklerden,kötü benzetmelerden

münezzeh olan Sensin.

Yeri-göğü her türlü kirden temiz tutan Sensin

Toprağı,suyu,havayı bizim için temizleyen

Sensin.

Senin evin olan kalbimizi de rahmetinle temizle!

Temizsin,temiz olanı seversin.

Ruhumuzdan günah kirini uzak eyle!

El-Kuddüs

Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz… Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olan şanı yücedir. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyık olandır. İnsan su’-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikatı da, Cenâb-ı Hakk’ın KUDDÛS isminin bir tecellîsi olur.

El-Kuddüs : القدّوس

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder.” (Cuma,1 )

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk kostuklarından çok yücedir.” Haşr Süresi: 23.Ayet…

O, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh, bütün vasıflarda en mükemmel, tahdid ve tasvire sığmayan, öğülmeye layık kemal, fazilet ve güzellik sıfatları kendinde olan Allah’tır.

Kuddus ismi çok temiz ve çok pak manasına gelmektedir.O’nda hiç bir noksanlık bulmak mümkün olamaz.Ama;Kullar hata yapma sıfatına haizdir.Kullar hata yapar. Mevla ise hata yapmaktan münezzehtir. Çirkin şeylerden uzaktır ve insanlarda beliren bütün beşeri sıfatlardan münezzehtir.

El-Kuddüs Esması

Allah’ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yaparlar, unutup, yanılırlar gaflete düşerler isyer istemez.Aynı zamanda hem bedeni, hem ruhi yönden son derece eksiklik ve acz içinde bulunurlar. Ömürleri boyunca bedenlerine bakıp yaşamlarını sürdürebilmesi için ona sürekli ihtimam göstermek zorunda kalırlar.Bedenlerini biraz fazla çalıştırmışsalar, birkaç gün uykusuz kalsalar,bir gün dahi susuz bıraksalar bedeni son derece aciz bir durum ile başbaşa kalmış olurlar.Ancak herşeyin Yaratıcısı ve ‘en güzel isimlerin sahibi’ olan Allah elbette tüm eksikliklerden noksanlardan münezzehtir.Hiç Şüphesiz…

Müslüman olan kişi her daim Allah’ı yüceltmeli ve O’nu her türlü noksanlıktan tenzih etmek zorundadır.Sonra da bütün haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendisini arındırıp temizlemeli nefsini bedenini ruhunu ve Mevla’sına ibadet etmekle her daim her nefes zikrullah ile meşgul olup ona yönelmelidir.Kendisi için yararlı olan ilimleri bilgileri öğrenmeye gayret gösterip, güzel ahlaki davranışlar sergilemeye kazanmaya önem vermelidir.Bedeni ve ruhu arındırmanın tek yolu ise Allah’ı tanıyıp yararlı ilimler öğrenip onun ile Allah’a amel etmelidir.

El Kuddüs

El-Kuddüs esmasının zikir adedi:170

Zikir saati;Müşteridir.

Zikir günü:Perşembe‘dir…

Sabah güneş doğarken,ikindi sonrası ve tam gece yarısı…

Vücut haritasında ki;yeri yani Ya Kuddus zikri hangi organa iyi geliyor…

Sağ-ğögüs,karaciğer,psikolojik sıkıntılar ve bağımlılıklar…

“Yeri de döşeyip düzenledik.Biz ne güzel donatıcıyız!” Zariyat Süresi:48.Ayet…

El-Kuddüs Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Bir kimse El-Kuddüs ism-i şerifini her gün 100 kere “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye okusa o kimsenin gönlü kederlerden arınmış ve paklanmış bir şekilde Allah’ı zikreder.

Şevhetin giderilmesi, kalbin ve ahlakın düzelmesi için “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye 170 defa okunup dua edilmesi gerekir.

“Ya Kuddüs Celle Celalühü” esmasını Cuma namazından sonra bir ekmek parçası üzerine yazar, sonra bu ekmeği de yerse; Allahü Teala hazretleri ibadetlerde futuhat verir.Afetlerden de selamet bulur.Selamete kavuşur.

Kim El-Kuddüs ism-i şerifini her gün halvete çekilip bin kere “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye okursa; Allahü Teala hazretleri onun işlerini düzene sokar, alemde ona güç ve kuvvet verir.Biiznillah…

“Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim!Hemen pabuçlarını çıkar!Çünkü sen temiz vadi Tuva’dasın.”

Taha Süresi:12.Ayet…