Dolar (USD)
18.0744
Euro (EUR)
18.2808
Gram Altın
1022.46
BIST 100
3020.01
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

El Hakem manası ve zikrinin faziletleri, Esmaül Hüsna

El Hakem manası ve zikrinin faziletleri, Esmaül Hüsna

El Hakem ne demek? El Hakem esmaül hüsnasının faziletleri nelerdir? El Hakem hikmet sahibi anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Hakem ismi şerifi...

25 Haziran 2021 11:56:28

El Hakem ne demek? El Hakem esmaül hüsnasının faziletleri nelerdir? El Hakem hikmet sahibi anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Hakem ismi şerifi...

El Hakem ne demek? El Hakem esmaül hüsnasının faziletleri nelerdir? El Hakem hikmet sahibi anlamına geliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Hakem ismi şerifi...

El-Hakem İsminin Anlamı

El-Hakem : Mutlak hâkim, hikmet sahibi O'dur.

El-Hakem - اَلـْحَكـَمُ (Hükmeden): Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

Hakem : Hüküm veren, tek hüküm sahibi O'dur..

El-Hakem : Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

El-Hakem : Hükmeden, Bilgi ve adaleti ile hakkıyla hüküm veren O'dur.

El-Hakem : Tek hüküm verme yetkisine sahip olan, son hükmü verecek olan da O'dur.

El-Hakem : Hükmeden, hüküm veren, her şeyden haberdar olan O'dur.

El-Hakem : Tek hakem ve hükmedici O'dur.

El-Hakem Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 68

Zikir Günü : Pazar

Zikir Saati : Güneş Sabah gündoğduğu vakitte

Bu esma-ı zikir 'El-Hakem Ya Hakem' diyerek her vakitte bu şekilde zikredilir. Zikir sonrası eller semaya doğru açılarak gönülden dua edilir.

El-Hakem İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

'El-Hakem' ism-i şerifi günlük 68 defa çekilirse o kulun manevî alemde yükselir.

Bu esmayı 'Ya Hakem' diyerek 68 defa zikredilirse o kimsenin konuştuğu sözlerinin yararlı, verdiği hükmün geçerliliği için okunur.

Mahkemede haklı olan bir davada kazanmak için 'Ya Hakem' diyerek günlük 4624 defa çekip okursa haklı olan davasından kurtuluşa erer.

Yönetici olan bir kimse bu ismi şerifi günlük her vakit namaz akebinde bu esma-i zikri 68 defa 'Ya Hakem' diyerek çekmeye devam edildiği takdirde başarılı olup, işinde yükselişe geçer.

Gece yarısından sonraki bir vakitte güzelce abdest alıp huşu ile bu ism-i şerifi 'Ya Hakem' diyerek 100 defa zikrederek okursa ilahi sırlara vakıf olur.

Gece yarısı olan bir vakitte abdestli olmak koşuluyla bu esma-ı zikri okuyabildiği kadarıyla 'Ya Hakem' diyerek 68 defa zikrederse gerçek güvenilir iman sahibi kullardan olur.

Bu ism-i şerifi günlük 'El Hakem' diyerek 68 defa devamlı zikredip okursa her türlü istek ve muradına nail olur.

'El-Hakem' veya 'Ya-Hakem' ismi şerifi çekildikten sonra okunacak dua ayeti

"Hasbunâllâhu ve nimel vekil"

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

Âl-i İmran-173

Not: Allah'ın isimleri zikredilirken abdestli olmak gerekiyor.

El-Hakem Esması El-Hakem İsminin Tecellisi

Hakem ismi hem bu dünyada hemde ahiret yurdun da kullarına nasıl tecelli edecektir.

Allah azze ve celle hakkıyla hüküm verendir. Bütün kainatta tek hükmü geçerli olandır. Bunu günümüzdeki yaşadığımız her olay ve hadisede bu dünya aleminde tecellisini görmek mümkündür.

Hakem ismi; Hüküm veren, tek hüküm sahibi olan Allah'tır.

Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan el-hakem'dir.

O, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, bir gaye için ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem’dir.

Bu dünya aleminde hayr ve şerri, hak ve batılı, iyi ve kötüyü, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırt eden anlamına gelir. Kullarına hakkıyla hükmeden, hüküm veren O'dur. Bu hakem ismiyle bizlerde buna göre hareket eder ve bu dünyadaki iş ve güç yaşamlarımızda insanlara hüküm verme yetkimizi bu ismin tesellisiyle gerçekleşir. Meselâ; bir hakim bir davada adalet ile hüküm verir. İşte burda hakem isminin tecellisi ile görülür.

Doğan her insan müslüman olarak doğar. Sonra onu annesi babası onu hıristiyan ya da yahudi yapar. Müslüman olarak Allah'a, peygamberlerine, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kader ve kazanın Allah'tan olduğuna iman edip güzel salih takvalı bir mümin kul olarak yaşarsa bu dünyada cenneti kazanmış olur. Allahta ona hakem ismiyle hakkıyla hüküm vererek cennetine nail olur. Kafir ise Allah'ı, peygamberleri herşeyi inkar ederek inanmayarak bu dünyada ebededi kalacağı cehennemini bu dünyada hazırlar. İşte Allah hakem ismiyle hükmünü verir.

İsmi Azam Duası olan Hz. Ali R.A'ın yaptığı bu altı ismin arasında yer alan esmalardan biriside Hakem ismidir.

Bu 6 ism-i azam isimleri şunlardır:

"Ferdun, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun"

Zübeyr b. Avvâm ile bahçe komşusu arasında su yüzünden bir anlaşmazlık çıkmıştı. Hzm Peygamber'e başvurdular; o da "Zübeyr! Bahçeni suladıktan sonra suyu sal ki komşun da sulasın" buyurdu. Komşu (bu hükmün din kuralı koyma değil, sulhetme mahiyetinde olduğunu düşünmüş olmalı ki) Hz. Peygamber'e Zübeyr'in tarafını tuttuğunu ima etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber şikâyetçinin tutumundan hoşnut olmadı ve bu defa Zübeyr'e normal hakkını kullanmasını söyledi. Medineli komşunun bu davranışı sebebiyle 65. âyet nâzil oldu. (Müslim "Fezâ'il", 129)

Hayır, rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar."

Nisa - 65

Nisa Sûresi 65. Ayet Tefsiri

Buna göre gerçek iman sahiplerinin iki temel vasfı olmalıdır:

a) Aralarında bir anlaşmazlık çıktığında Resûlullah'ı hakem kılmak, onun hükmüne başvurmak,

b) Hz. Peygamber bir hüküm verince bunu benimsemek, onun âdil olduğuna inanmak, itiraza kalkışmamak Allah'ın dininin hükmü demek olan Resûlullah'ın hükmüne başvurmak ve bunu gönülden benimsemek imam alâmeti olmakla beraber insanların beşeriyet icabı menfaatlerine uygun gördükleri ve istedikleri hükmü elde edememeleri karşısında üzüntü duymaları da küfür ve nifak alâmeti değildir; yeter ki, verilen hükmün haklı be âdil olduğuna inansınlar!

Fahreddin er-Râzî'ye göre ayet bir bakıma, Hz. Peygamber bir mucize getirirse buna inanacaklarına dair yemin eden müşriklere bir cevap teşkil etmektedir. En'am suresi 109. ayet

Kendilerine bir mûcize gelirse ona mutlaka inanancaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki:" Mûcizeler ancak Allah katındadır. Ama mûcize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız"? Buna göre Allah'ın, gerek fesahat ve belâgatı, gerekse açık seçik muhtevasıyla gerçekliği apaçık olan Kur'an'ı indirilmesi, başka bir mûcizeye olduğu gibi, Hz. Peygamber'in doğruluğunu kanıtlamak için Allah'tan başka bir hakemin hükmüne de gerek bırakmamıştır. (XIII, 159). Üstelik hissi (duyu organlarına hitap eden) mûcizelerin delâleti müphem ve geçici, " mufassal bir kitap" olam Kur'an'ın delâleti ise açık, kesin ve kalıcıdır. (Elmalılı, III, 2033).

Ahiret aleminde mümin ve kafir olan kullarının hükümlerini hakem ismiyle tecellisini gösterecektir. Mümin kullar ebedi kalacakları cennete, kafirler ise ebedi kalacakları cehenneme atacak olan el-Hakem O'dur.

Mutlak hâkim, hikmet sahibi olan el-hakem'dir.

Allah tek ve mutlak hüküm sahibidir. Allah emrinde galiptir. Allah hükmünde galiptir. Kullar üzerinde ne hüküm vermişse o elbetteki mutlak ve mutlak tecellisini gösterir.

Kullar üzerinde Allah'ın Hakem ismi insanlarda tecellisini nasıl gösterir. Meselâ; Allah'ın verdiği hükümle kendisine hükmetmeye başladığında, ailesine, hayat ve yaşam içerisinde Kur'an'ın hükmüyle hükmetmeye başladığı zaman, işte Hakem ismi onda tecelisini göstermektedir.

Hz.Ömer'in şu sözünü bir hatırlayalım:

"Adalet mülkün temelidir."

Kullar olarak bu dünyadaki işde, güçde, okul hayatında, günlük yaşantımızda ve insanlarla olan ilişkilerimizde kul hakkını gözeterek ve kul hakkını riayet ederek adaletle hüküm verdiğimiz zaman Hakem ismi bizde tecelli eder. Bunda ölçümüz ilk başta tabiki yüce ilâhi kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sav yaşayışı sünnetleri hadisleri bizim yol göstericimiz olmalıdır. Adaletle hükmeden her kul Allah'a olan bağlılığını gösterir. Hakem İsminin nasıl tecelli ettiğini yaşayarak görürüz.

Ebedi yurdumuz olan ahiret yurdu olan kıyamet aleminde mümin ve kafir olan kullarının hükümlerini hakem ismiyle tecellisini gösterecektir. Mümin kullar ebedi kalacakları cennete, kafirler ise cehenneme atacak olan el-hakem O'dur.

Hakem İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Hakem ismi şu ayeti kerimelerde şöyle zikredilmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsınız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır."

Nisa -35

"Hayır, rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar."

Nisa-65

"İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar; bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler."

Maide-43

(De ki:) " Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur." Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!"

En'am-114

"Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin! O, hükmedenlerin en iyisidir."

Araf-87

Hakem İsmi Duası

Ey Hükmedenlerin en hayırlısı olan

HAKEM!

Sen verdiği hükmü kimsenin değiştirmeyeceğisin.

Sen hükmünü dünyada da ahirette de eksiksiz yerine getirensin.

Sen kulların arasında adaletle hükmeyleyensin.

Dünyaya gelişimiz de,ölümümüz de Senin hükmünledir.

Hesap günü bizi rahmetinden uzaklaştırma!

"Hüküm ancak Sana ait olacağı" o günde bizi çaresiz bırakma.

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Advertisement Advertisement