Yedi Başak
Diyanet Vakıf

Zulümden kurtulmak için zikredilen El Celil Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

Zulümden kurtulmak için zikredilen El Celil Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

'Celal ve azamet sahibi olan' anlamına gelen El Celil Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Celil Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Celil zikrinin Ebced değeri nedir? İşte Zulümden kurtulmak için zikredilen El Celil Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

03 Şubat 2021 17:18:33

'Celal ve azamet sahibi olan' anlamına gelen El Celil Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Celil Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Celil zikrinin Ebced değeri nedir? İşte Zulümden kurtulmak için zikredilen El Celil Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

'Celal ve azamet sahibi olan' anlamına gelen El Celil Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Celil Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? El Celil zikrinin Ebced değeri nedir? İşte Zulümden kurtulmak için zikredilen El Celil Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

El-Celil İsminin Anlamı Nedir?

 El-Celil; celalet, azamet ve ululuk sahibi manalarına gelmektedir. Bu kapsamda El-Celil ile Allah’ın celal sıfatlarıyla donanmış olduğuna dikkat çekmektedir. O’nun hem zatının hem de sıfatlarının büyük olduğu vurgusu yapılmaktadır. Kendisi ululuk ve heybet sahibi olarak nitelendirilmektedir. El-Celil esması Kur’an-ı Kerim’de “Zü’l-celali ve’l- ikram” olarak geçmektedir.

El-Celîl Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati:

 Zikir Adedi : 73

Zikir Saati : Güneş

Zikir Günü : Pazar

Bu esma ‘El-Celîl-YaCelîl’ diyerek zikr saatlerinde ve diğer vakitlerde zikredilir.

 El-Celil İsminin Faziletleri Nedir?

Allah’ın sana iyilik ve bağışta bulunup nimetler verdiği gibi sen de, başkalarına iyililik yap ve bağışta bulun ki infak et. İnsanların yaptıkları hataları bağışlamak en büyük erdemli davranışlardan birisidir. Kötülükleri terk etmeyenleri güzelce terk et, kötülükleririni iyilikle başından sav. Seninle ilşikisini kesenle sen ilişkini kesme sakın. Sana vermeyene sen vermeye devam et herdaim. Sana haksızlık edeni affet affet ki, ehli mumin olduğunu göster. Seni kötüleyen ve sana sövene karşılık verme, sabret ve bekle. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de başkalarına iyilik yapmaya devam et ve sana kötülük edene iyilikle davranarak erdemli olduğunu göster.

 Allah’ın 99 esması, kendi içerisindeki büyük faziletlere sahiptir. Bu konuyla alakalı El-Celil esmasının faziletleri de sık sık araştırılmaktadır. Bir kişi ihlasla ve inanarak “Ya Celil” zikrine devam ettiğinde, bu esmanın tecellisine erişmektedir. Bu bağlamda El-Celil ismini bilen ve zikreden kişilerin başından tüm kötülükler defedilmektedir.

 Allah’ın Celil ismi “Ya Celil” gibi okunabildiği gibi “Ya Celil Celle Celalühü” şeklinde de zikredilebilmektedir. El-Celil esması zikredilerek anılabileceği gibi, bir kağıda yazılarak üstte de taşınabilmektedir. Bu esmanın diğer faziletleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 - El-Celil ismini zikreden kimseler zalim insanların zulmünden kurtulur, düşmanlarının hilelerine karşı korunur.

 - Bu esmayı zikreden kişiler çevreleri tarafından saygınlık görmeye başlar, insanların kötü ve küçümseyici davranışlarından uzak olur.

 - El-Celil ismini üzerinde taşıyan ya da evine asan bir kişinin maneviyatı yükselir ve manevi halleri güzelleşir.