Dolar (USD)
18.0933
Euro (EUR)
18.3028
Gram Altın
1022.003
BIST 100
3020.01
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

El Cebbar anlam ve faziletleri burada

El Cebbar anlam ve faziletleri burada

Esmaül Hüsna içerisinde müstesna bir yere sahip olan El Cebbar isminin manası ve zikrinin faziletleri nelerdir? Allah her şeye güç yetirendir, hiçbir mahluk Allah''ın gücü karşısında duramaz. Allah mutlak adil, bilgi sahibi ve güç sahibidir. El Adl, El Alim ve El Cebbar''dır. Esmaül Hüsna''dan El Cebbar ismi şerifi ile ilgili detaylar haberimizde.

12 Nisan 2021 16:42:41

Esmaül Hüsna içerisinde müstesna bir yere sahip olan El Cebbar isminin manası ve zikrinin faziletleri nelerdir? Allah her şeye güç yetirendir, hiçbir mahluk Allah''ın gücü karşısında duramaz. Allah mutlak adil, bilgi sahibi ve güç sahibidir. El Adl, El Alim ve El Cebbar''dır. Esmaül Hüsna''dan El Cebbar ismi şerifi ile ilgili detaylar haberimizde.

Esmül Hüsna yani Allah'ın 99 isminden biri olan El Cebbar ne demektir? El Cebbar Esmaül Hüsnası hangi vakitlerde zikir edilmelidir? El Cebbar Esmaül Hüsnasının ebced değeri nedir? İşte El Cebbar ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Bir zalim veya zorbanın zulmünden kurtulmak isteyen kimse bir defa da veya bir kaç kişi olarak büyük ebced değerine göre yani 206×206=42436 defa “Ya Cebbâr”ism-i şerifini okursa maksadı hasıl olur. Allahu Teala o zalimi zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder.

Her gün 824 kere “Ya Cebbâr celle celâlühû” zikrine devam eden kimseye Allah’ın izni ile düşmanları kötülük yapamaz.

“Ya Cebbâr” ism-i şerifini düşmanı hezimete uğratmak için her gün 206 defa okunmaya devam edilirse Allâh Teâlâ o düşmandan intikamını alır. İftiracıların kötülüğünden de o kişiyi muhafaza eder.

“Ya Cebbâr” ism-i şerifini vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı konulmaz. Sözü dinlenen, sevilen, sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir. Eğer bu ismi bir doktor veya bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır.

Faziletleri

Haksız yere hapse düşen bir kimse kırk gün boyunca sabah namazlarını müteakip yirmi bir defa “Yâ Cebbâr” ism-i şerîfini zikretmeye devam ederse Allâh’ın (Celle Celâluhû) izniyle hapisten kurtulur. Eğer esir alınmışsa, bu terkip vesilesiyle esaretten kurtulur. Aynı zikre aynı şekilde devam edenler eğer zulüm altındalarsa, zulmüne maruz kaldıkları zalimlerin ve gaddarların şerrinden emin olurlar.

Bu ism-i şerîfin zikrine ihlâsla ve samimiyetle devam eden kimseler, tecellilerine nail olarak herkes tarafından sevilen ve sayılan kimseler hâline gelirler. Bu ism-i şerîfi virt edinenler; insanların, cinlerin ve şeytanlarından şerlerinden emin olurlar.

Faydaları Eksik olan bir şeyin tamamlanması için : El- Cebbar * Her gün 206 kere ” Ya Cebbâr celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçer. * Her gün 296 kere ” Ya Melîk, Ya Cebbâr celle celâlühû ” zikrine devam eden, her işinde başarılı olur. * Her gün 1306 kere ” Ya Cebbâr, Ya Zeü’l-Celâli Ve’l-İkrâm celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızk ve kısmet kapıları açılır. * Zalimin zulmünden kurtulmak isteyen bir kaç gün içinde 42436 kere ” Ya Cebbâr celle celâlühû ” derse maksadı hasıl olur. * Her gün 824 kere ” Ya Cebbâr celle celâlühû ” zikrine devam edenlere, düşmanları kötülük yapamaz.

El-Cebbar semasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir sayısı Ebced değeri ve zikir sayısı ; 206 Zikir günü ; Salı. Zikir saati ; Merih (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Sol göğüs, Akciğer, Omurga, atardamarlar ve guatr. Gezegeni : Mars. Hangi burç üzerinde etkili : Koç.

El-Cebbar İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Mâide Suresi 22. Ayet: Dediler ki, “Ey Mûsâ! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz, onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, o zaman elbette biz oraya gireriz.”

Hûd Suresi 59. Ayet: Ve işte Ad kavmi, Rab’lerinin âyetlerini bilerek inkâr ettiler ve O’nun resûllerine asi oldular (isyan ettiler). Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tâbî oldular.

İbrâhîm Suresi 15. Ayet: Ve (Resûller) fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler.

Meryem Suresi 14. Ayet: Anne ve babasına karşı birr sahibiydi. Ve o, asi, cebbar değildi.

Meryem Suresi 32. Ayet: Ve anneme karşı birr sahibi olmayı (emretti). Ve beni, cebbar (zorba) şâkî kılmadı (yapmadı).

Şuarâ Suresi 130. Ayet: Ve yakaladığınız zaman cebirle (zorbalıkla) yakaladınız (zulmettiniz).

Kasas Suresi 19. Ayet: Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman: “Ey Musa! Dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer (öldürmek) istiyorsan, o taktirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun. Ve sen, barıştıranlardan olmak istemiyorsun.” dedi.

Mu’min Suresi 35. Ayet: Onlar kendilerine bir sultan (bir delil) gelmediği halde, Allah’ın âyetleri hakkında mücâdele ederler. Gadap, Allah’ın ve âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerini işte böyle tabeder (açılmamak üzere mühürler).

Kaf Suresi 45. Ayet: Onların ne söylediklerini, en iyi Biz biliriz. Ve sen onların üzerine, cabbar (zorlayıcı) değilsin. Öyleyse Benim vaadimden (vaadettiğim cezadan, azaptan) korkanları Kur’ân ile ikaz et.

Haşr Suresi 23. Ayet: O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).

Advertisement Advertisement