Dolar (USD)
18.0693
Euro (EUR)
18.3036
Gram Altın
1022.01
BIST 100
3020.01
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Esmaül Hüsna'dan Es Semi anlamı

Esmaül Hüsna'dan Es Semi anlamı

Es Semi gizli açık her şeyi işitendir duyan anlamına geliyor. Es Semi Esmaül Hüsnasına dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte dileklerin kabul olması için zikredilen Es Semi Esmaül Hüsnasının faziletleri

25 Haziran 2021 11:55:48

Es Semi gizli açık her şeyi işitendir duyan anlamına geliyor. Es Semi Esmaül Hüsnasına dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte dileklerin kabul olması için zikredilen Es Semi Esmaül Hüsnasının faziletleri

Es Semi gizli açık her şeyi işitendir duyan anlamına geliyor. Es Semi Esmaül Hüsnasına dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte dileklerin kabul olması için zikredilen Es Semi Esmaül Hüsnasının faziletleri

Es-Semî İsminin Anlamı

Es-Semî: Gizli açık her şeyi işitendir duyandır. Aklınızdan geçeni kalbinizden geçen o gizli sesi işitir duyar.

Es-Semî: Duyan o işiten o'dur. O kâinat aleminde bulunan bütün sesleri duyup işitendir. O'na yapılan duaları duyandır, anlamlarına gelir.

Es-Semî : İşitmeye konu olan her şeyi duyup hakkıyla işiten O'dur.

Es-Semî : Bütün her şeyi işitendir.

Es-Semî : Hakkıyla işitip duyan O'dur.

Es-Semî Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 180

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati : Müşteri

Sabah güneş doğduğu vakitte

İkindi güneş tepe noktası vaktinde,

Bu esma-ı zikir zikir saatlerinde ve her vakitte 'Es-Semî - Ya Semî' diyerek çekilir. Bu esma çekildikten sonra dua edilir.

Es-Semî Esması

Es-Semî: Gizli açık her şeyi işiten, duyan, aklınızdan geçeni duyan, kalbinizden geçen o gizli sesi işiten, kâinat aleminde bulunan bütün sesleri duyup işiten, O'na yapılan duaları duyan, işitmeye konu olan her şeyi hakkıyla duyan ve işiten demektir.

Sem, kelime olarak duymak, işitmek anlamlarına gelen arapça kökenli bir sözcüktür. Allah'ın isimlerinden olan Es-Semi ise, dünya semasındaki her sesi işitme kuvvetine sahip olan, her şeyi duyma gücüne muktedir olan, ona karşı gönlümüzden gizlice yaptığı dua ve zikirleri dahi duyan, işiten anlamlarına gelir.

Rabbimiz buyuruyor ki;

"Allah işitendir, görendir."

Nisa Suresi : 134. Ayet

Cenâb-ı Hakk Semî'dir...

İhlas Sûresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayetten ibarettir.

Rabbimizi bizlere tanıtan bir sûredir.

İhlas Sûresinin Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul huvallâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid velem yûled

Ve lem yekullehû kufuven ehâd

İhlas Süresi - Meâli

De ki: O Allah birdir (tekdir)

Allah sameddir.(Her şey O'na muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.)

O, doğurmamış ve doğmamıştır.

Onun hiçbir dengi yoktur.

Semî : Allah'u Teâla Azze ve Celle'nin sübuti sıfatlarındandır.

Allah'ın sıfatları 14 tanedir. Bunlardan 6 tanesi zâti, 8 tanesi sübûti sıfatlardır.

Allah'ın Sıfatları İkiye Ayrılır.

1- Zatı Sıfatlar

2- Sübûti Sıfatlar

Zâti Sıfatlar yalnızca Allah'u Teâla' nın sahip olduğu ve ona özgü olan nitelikler olarak adlandırılır.

1- Vücud : Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.

2- Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.

3- Beka : Allah'ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra Allah'ın varlığı yine devam edecektir.

4- Vahdaniyet: Allah'ın bir yani tek olması demektir. Allah tektir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

5- Muhalefetün Li'l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek. Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez.

6- Kıyam Binefsihi: Allah'ın varlığı kendinden dir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O'na muhtaçtır.

Sübûtî Sıfatlar ise Yüce Allah'ın mükemmel oluşunu, O'nu en güzel şekilde tanımamızı sağlayan niteliklerdendir. Bu nitelikler yaratılmış varlıklarda da Allah'ta mevcut olanlardan farklı bir biçimde sınırlı bir seviyede bulunur.

1- Hayat : Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.

2- İlim : Bilmek. Allah'ın geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.

3- Sem'î: İşitme. Allah her şeyi işitir.

4- Basar : Görmek. Allah her şeyi görür.

5- İrade : Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.

6- Kudret : Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.

7- Kelâm : Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlere duyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür.

8- Tekvin : Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey, "Ol" deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok eder.

Semî İsminin Geçtiği Ayetler

"Allah, zulme uğrayanların dile getirmesi dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah Semî'dir, Alîm'dir."

Nisa Suresi : 148. Ayet

"Yoksa Biz, onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır işitiriz, hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar."

Zuhruf Sûresi : 80. Ayet

"Şüphesiz Allah hakkıyla işiten'dir, hakkıyla bilendir."

Bakara Sûresi : 181. Ayet

"Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir."

Hadîd Sûresi : 2. Ayet

"Evet Allah o kadının dediğini işitti ki kocası hakkında seninle mücadele ediyor ve Allah'a şikayet ediyordu. Allah da konuşmanızı dinliyordu, çünkü Allah işitir, görür."

Mücadele Sûresi : 1. Ayet

"İçine atıldıkları vakit onun öyle bir hıçkırışını işitirler ki kaynıyordur."

Mülk Sûresi : 7. Ayet

O aralık Zekeriya, Rabbine dua etti: " Ey Rabbim! Bana katından temiz bir zürriyet insan eyle, şüphesiz ki Sen duayı işitensin." dedi.

Âl-i İmrân Sûresi : 38. Ayet

"Allah işitendir, görendir."

Nisa Sûresi : 134. Ayet

"Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.”

Mümin Sûresi : 20. Ayet

Es-Semî İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

Duaların kabulü için 'Ya Semî Celle Celâluhü' ismini günlük 180 defa zikredilmesi gereklidir.

Zikir Günü olan Perşembe gününde bu ismi şerifi 'Es-Semî' esması sabah kuşluk namazını kıldıktan sonra 500 defa çekildiği takdirde Cenab-ı Zül Celâl onun yapmış olduğu duaları kabul buyurur.

Allah'u Teala'dan gönlünde gerçekleşmesini istediği istek ve muradı olan kişi, 'Ya Semi' ismini gece yarısı olan Teheccüd Namazı öncesi ya da sonrasında 18.000 defa zikrederse Allah'da o kulunu duyup duasına icabet eder. Çünkü teheccüd vaktine yapilan dua ok gibidir, hedefi şaşırmaz... diye buyurmuştur; Hz. Ömer bin Faruk...

'Ya Semî' esması duların kabul olması için günlük 180 defa okunması gerekir.

Dilek, istek, murat için 'Ya Semî' günlük 5 vakit namaz sonrası 100 defa zikredilirse hayırlı bir vakitte duasına ilticap olunur.

Semî İsmi Duası

Ey işitmesi sonsuz olan

SEMİ’!

Kalbimizdeki en gizli dualarımızı duyan Sensin

İçimizdeki tuttuğumuzu da aşikâr ettiğimizi de bilen Sensin.

Her Sesi bir anda, eksiksiz işiten Sensin.

Bizlere kulak verip, işittiren de Sensin.

Kulaklarımızı haram sözler duymaktan koru!

Kelâmların en güzeline,

Senin kelamına aç kalbimizi!

Amin…

Rabbim bizi hakikatinden ayırmasın.

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Advertisement Advertisement