Dolar (USD)
17.9323
Euro (EUR)
18.275
Gram Altın
1022.967
BIST 100
0
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Cehaletimiz sebebiyle BATI'yı putlaştırıyoruz!

Cehaletimiz sebebiyle BATI'yı putlaştırıyoruz!

BİSMİLLÊHİRRAHMÊNİRRAHÎM... Muhterem Milat okuyucuları, bugünkü Cuma Sohbetimiz'de Batı hayranlığını ve Batı'yı putlaştırmayı ele alacağız. Ökma önce bir habere değinmek istiyorum. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "İnsan Hakları Eylem Planı"ndaki bazı ifadelerin, insan hakları konusunda dünya genelinde kaleme alınmış, benimsenmiş "evrensel" ilkelerin kopyası olduğunu yazdı.

19 Mart 2021 01:03:16

BİSMİLLÊHİRRAHMÊNİRRAHÎM... Muhterem Milat okuyucuları, bugünkü Cuma Sohbetimiz'de Batı hayranlığını ve Batı'yı putlaştırmayı ele alacağız. Ökma önce bir habere değinmek istiyorum. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "İnsan Hakları Eylem Planı"ndaki bazı ifadelerin, insan hakları konusunda dünya genelinde kaleme alınmış, benimsenmiş "evrensel" ilkelerin kopyası olduğunu yazdı.

GÜNÜN AYETİ

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

(Mâide Süresi, Ayet 8)

***

GÜNÜN HADİSİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.

(Müslim, İmâre 18)

avrupa_06485c55a66c0f30c9b8ac195378d80d.jpg

Türkiye Cumhuriyeti, insanlık namına milyonlarca Suriyeli'ye kucak açarken, Avrupa ülkeleri; bırakın binlerce Suriyeliyi,yüzlercesini bile almamak için sınırlarını çelik tellerle ördü. Hal böyleyken bazılarının nasıl olup da hâlâ Batı'ya hayran olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

Zeyrek neler söyledi?

“Hiç sağa sola çekmeyeceğim” diyen Zeyrek, “İHEP‘nın dayandığı 11 ilke, insan hakları konusunda dünya genelinde kaleme alınmış, benimsenmiş ‘evrensel’ ilkelerin kopyası. Hatta birçoğu, uluslararası metinlerdeki cümlelerle birebir aynı” ifadelerini kullandı.

Zeyrek’in Sözcü’deki yazısı şöyle: Şunlar evrensel insan hakları metinlerinde en çok kullanılan ifade ve tamamlamalardır: “İnsan onuru”, “hukukun etkin korunması”, “herkes hukuk önünde eşittir”, “kamu hizmetinin tarafsız sunulması”, “Açık, anlaşılır, öngörülebilir kuralları olan mevzuat”, “Girişim hürriyeti”, “lekelenmeme hakkı”, “suçun şahsiliği”, “Hiç kimse eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz”, “Bağımsız ve tarafsız yargı”, “hukuk devleti”, “hak ve özgürlükler”, ”Adalete erişim”.

Açın bakın İHEP‘na, göreceksiniz: Bu sözcükler, ifadeler, tamlamalar onlarca kez geçiyor.

Sadece bu son İHEP‘nda mı? AK Parti’nin bugüne dek açıkladığı 10’dan fazla Avrupa Birliği uyum paketinde, üç dört insan hakları eylem planında da yüzlerce kez aynı ifadeler kullanılmıştı.”

Benim yorumum

Benim ana meselem bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”nı savunmak değil. İşaret etmek istediğim husus, eğitim sistemimiz ve onun yanı sıra batı eğitim sisteminden geçenlerin yaygın cehaleti ve bu cehalet sebebiyle kendimizi aşağılayıp batıyı putlaştırmamızdır.

Pek çok aydın görülenimiz gibi Deniz Zeyrek’in de tam bir bilgisizlikle batıya yamadığı insanlık ve hukuk değerleri, aslında batı kaynaklı evrensel değerler değildir. Onlar Hz. Adem’den beri Peygamberler aracılığıyla insanlığın bildiği ve 14 asırdır da Yüce kitabımız Kur’ân’da açıklanan değerlerdir.

Deniz Zeyrek bilmiyor da bizim olarak nitelediğimiz adamlar biliyorlar mı?

Onlar da bilmiyor.

Yukarıdaki haberi okuduğumda acı acı gülümsemekten kendimi alamadım.

Hülasa haberi okuyunca hafızlığımın bereketiyle sözü edilen değerlerle ilgili olarak bazı Kuran ayetlerini hatırladım. Aşağıdaki ve yan sütunlardaki ayetlerde bakın Rabbimiz bize insan hakları ve Adalet hususunda neler söylüyor.

anons_bb8b99e25a816a87c3c1c855a6d73bbc.jpg

Allah'ın yakınlığı

Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de, Nisa Sûresi 135. aayette şöyle buyuruyor: “ Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendinizin, ana-babanız ve akrabanızın aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin de fakir de olsalar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, eğer şahitliği eğip büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”

Kur'an-ı Kerim'de toplumsal hizmetlerin nasıl sunulacağı, insanlar arasında adaletin nasıl sağlanacağı anlatılırken şöyle buyruluyor: “Allah size, mutlaka emanetleri/toplumsal görevleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.” (Nisa-58)

Hiç kimse helale haram diyemez. Araf Suresi 32. ayette bakın ne buyruluyor. “De ki: Allah’ın kulları için yarattığı güzellikleri ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.”

Hiç kimseyi alaya almayın

“Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. “ (Hucurat / 11)

Başkasının günahı alınmaz

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah’adır. (Fatır / 18)

insan-2_85804669de509da3152e870dbe9b232a.jpg

her zaman hayra çağırın

“Sizden, hayra çağıran, dinin ve aklın gerektirdiklerini emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran / 104)

“Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde yaşayan bütün insanlar iman ederlerdi. Ama dilemedi, hal böyle iken sen insanları iman etmeleri için mi zorlayacaksın.” (Yunus / 99)

Her daim adaletli olun

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (Maide / 8)

Yetim malına göz dikmeyin

Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti.” (Enam / 152)

Adalet hakkımız

Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de, herkese adaletli davranmayı, herkesin adalet içinde hareket etmesini, herhangi bir olay karşısında kişilerin adalete erişim hakkının engelenmemesini emrediyor.

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl / 90)

Ve Rabbimiz, insanlara zulmetmeyi yasaklıyor. Hud Süresi 113. Ayet'te şöyle buyruluyor: “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra O’ndan da yardım göremezsiniz!”