İslam Ümmetine ihanet ediyorlar

KORAY TAŞDEMİR/ İSTANBUL

Arap dünyasında biri dış kaynaklı, diğer içeride iki büyük deprem oldu. 2003'te Bush'un Irak'ı işgali dış kaynaklı bir depremdi. Amerika'nın bu saldırıdaki hedefi dünyayı dört kutuptan çıkarıp tek kutba döndürmekti. İnsanlığı açlığa terk edip Amerikan terörü ile karşı karşıya bıraktılar. Dünyanın en zayıf ülkelerinden önce Afganistan'ı arkasından da Irak'ı vurdular. Bir başka amaç da çatışmaları Rusya ve Çin sınırlarına ulaştırmaktı. Bu savaş tamamen bir programdı. Amerika bu savaşlar vasıtasıyla geçmişte olduğu gibi İslam ve Arap dünyası ile oynayabileceğini zannetti. Ancak bu Afganistan ve Irak sınavı Amerika için tarihi bir sınav oldu. Bu iki büyük savaşın önemli neticeleri oldu. Çin ve Rusya bu savaşlar sonucunda dünyaya yeniden büyük güçler olarak döndüler. Bu savaşların olduğu ülkelerin insanlarında kendi hükümetlerine karşı ciddi bir kin hasıl oldu. 1917'de Kudüs'ün işgali ile Irak savaşı arasında yaklaşık 100 sene var.

SİSTEM HALEN OTURMADI

İç dinamiklere dayalı depreme gelince; Arap sistemlerinin ortalama ömrü 100 yıldır. 1914 ile 1945 arası Arap dünyasında krallıkların hüküm sürdüğü yıllardı. Mısır, Fas, Arabistan krallıkları bu dönemde oluştu. 1956 yılı itibariyle de generallerin önderliğinde yönetimler oluşmaya başladı. Suriye'de Hüsnü Zaim ile başlayan darbeler sislileri, Mısır'da Cemal Abdünnasır'ın önderliğindeki darbe yaşandı. Bütün bu sistemler iktisadi, siyasi ve güvenlik politikaları itibarıyla başarısızlığa uğradı. Gördüğümüz şu ki Bağdat'ta yaşanan olay, İran ve Amerika'nın ortak işgalidir. Şu anda da Bağdat'taki depremin artçıları ile karşı karşıyayız. 2010 sonunda Tunus'ta, 2011'de Suriye'de, Yemen ve Libya'da yaşananların hepsi iki şeyin ifadesidir: Bu da Arap sistemlerinin başarısızlığı ve yeni bir neslin ortaya çıkmasıdır. Biz bu artçı depremin yani Arap Baharı'nın yedinci yılına girdik ama sistem halen oturmadı.

BAE VE SUUD KARŞI DEVRİMCİ!

Sistem neden halen oturmadı? Engel olan ne?

Halk devrimleri ile eşzamanlı olarak karşı devrimler de doğdu. Karşı devrimlerin bazı amaçları var: Birincisi; devrim liderlerinin meşruluğunu yok etmekti. Gerek siyasiler, gerek müfekkirler gerekse savaşçılar hepsini ortadan kaldırmak istediler. İkinci olarak; Mısır'da Sisi, Libya'da Hafter gibi yeni ajanlarının meşruiyet kazanmasını istiyorlar. Yeni Ortadoğu için bu şart! Üçüncüsü; devrim isteyen insanlara Rakka,Taiz, Bingazi gibi bölgeleri işaret ederek, insanların açlık ve korku içinde sisteme uyum sağlamasını istiyorlar.

Yani karşı devrimler de başarılı sayılamaz…

2011 yılından bu yana devam eden Arap devrimlerini neden durduramadılar; soru bu… Bunun üç nedeni var. Birinci sebep bu değişimin yaşandığı ülkelerde;  devrimin gerçekleşmesini isteyen müfekkirler, siyasiler ve cemaatler vardı. Bunlar ciddi anlamda ülkelerinin değişmesini istediler. Bütün bu cemaatlerin başında da İhvan geliyordu. İkinci faktör, bu devrimlerin barışçıl olmaktan çıkıp militaristleşmesi: Suriye, Libya, Yemen gibi ülkelerde önce askerler halka silah sıktı, halk daha sonra çıkıp buna cevap verdi. Silahın varlığı ve gençlerin savaş sanatını öğrenmesi devrimlerin halen ölmemesinin bir sebebidir. Üçüncü sebep ise medya kurumlarıdır. Bütün medya kurumları gerçeği çarpıtıp yalana çeviriyorlar. Sadece Katar'a ait medya kurumu El-Cezire televizyonu objektif yayın yapıyor. El-Cezire şu anda tehlikeli bir dirsek olarak değerlendiriliyor. Arap krallıkları; devrimlerin, evlerinde oturan insanlara yansıtılmasından rahatsızlık duyuyorlar.

KATAR, BAE'NİN MASKESİNİ İNDİRİYOR

BAE ve Suudi Arabistan, neden Katar'dan rahatsızlık duyuyor?

Katar'a diz çöktürmeye çalışmalarının nedeni Türkiye'deki darbenin başarısız olmasıdır. Türkiye aynı şekilde, her zaman Arap devrimlerinin yanında yer aldı. 15 Temmuz'daki darbe girişimi de bir yönüyle Erdoğan'ın Arap devrimleri karşısındaki tutumunu cezalandırma girişimiydi.  Katar'a yönelik bu düşmanlığın nedeni madem biz Türkiye'de başarısız olduk, o zaman Katar'ı durduralım düşüncesidir. Türkiye'deki darbe başarısız olduğunda Katar rahat bir nefes aldı. Bunun üzerine Türkiye ile Katar arasında askeri ittifaklar artmış oldu. Katar, medya etkinliğini de artırıyor. ABD ve BAE, Yemen'i ikiye bölmek için son hazırlıklarını tamamlarken, El-Cezire, Yemen'in bölünmesinde BAE'nin rolünü sorguluyor… Maskesini indiriyor.

SURİYE'YE FİTNEYİ KÖRFEZ ÜLKELERİ SOKTU

Körfez ülkelerinin Suriye'deki iç savaşın büyümesindeki rolü nedir?

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri Suriye halkının yanında olduklarını iddia ettiler en başından beri… Rusya ile askerî anlaşmalar imzalayıp Rusya'yı Suriye'ye kim çekti? Suudi Arabistan, Suriye devrimi başta olmak üzere herhangi bir devrimin hayat geçmesini istemiyor çünkü bu devrimlerden bir tanesi başarıya ulaşsa sıra önünde sonunda kendisine gelecek. Suriye içinde savaşan gruplar var ve bu gruplar birbirleriyle görüşmüyorlar. Neden? Çünkü her bir grubun finansörü başka bir ülke. Yani halkın devrimini gerçekleştirmek için savaşan bütün bu grupların arasına fitne soktular. Halk devrimlerinin başarılı olmaması üzerine bir kural var. İslam ülkelerinde halka dayanan yönetim tarzı yasak şu anda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıkları da bundan, çünkü Erdoğan halkına yaslanan bir lider... Erdoğan bir kral ya da general olsaydı, hiçbir sorun olmayacaktı.  

Son olarak önceki akşam 4 ülke tarafından yayınlanan ve 59 kişinin yer aldığı “teröristler” listesinde isminiz yer alıyor. Nasıl karşıladınız?

Şeref duydum, ismimin o listede olmasından… O liste teröristler listesi değil, “özgürlükçüler” listesidir.

Ülkenizde “hain” olarak adlandırılıyorsunuz herhalde…

Birleşik Arap Emirlikleri, İslam ümmetine ihanet içindedir. Libya ve Mısır'dan, Yemen ve Suriye'ye kadar İslam topraklarında ümmet-i Muhammed'e ihanet etmektedir. Tabii ki halkımızı tenzih ediyorum. BAE vatandaşları da İslam ümmetinin şerefli bir parçasıdır.

KRALLIKLARIN AKIL HOCASI BAE!

Peki, Körfez'in karar mekanizmaları yanlış mı işliyor?

Bakınız, tarihe dönelim: Kaddafi, Mübarek, Bin Ali çökünce, Arap rejimlerinin de yarısı çöktü. Çünkü Arap rejimlerinin yüzü farklı olsa da bu sistemler aynı altyapıyı kullanır. Bütün sistemler birbirine dayanır. 50'lerde Arap ülkelerinde “Cumhuriyet”ler kuvvetliydi, Hepsinde de mali kudret vardı. Krallık rejimleri cumhuriyetlere dayanıyordu. Şu anda ise cumhuriyetler, krallık rejimlerine dayanıyor. Bütün bu yaşananları yönetenler krallık rejimleridir. Krallık rejimlerine akıl hocalığı yapan ise Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Suudi Arabistan da ciddi anlamda BAE'nin finansörlüğünü yapıyor. BAE, bunu tabii ki tek başına yapmıyor, bu ABD'nin kendisine yüklediği bir misyon.

KÖRFEZ TEHDİT ALTINDA AMA FARKINDA DEĞİL

Körfez ülkeleri eğlence ve lüks yaşam ile öne çıkıyor… Bu mutlu fotoğraf sürecek mi?

Arap körfezi ülkeleri şu anda çok ciddi tehdit altında ama kendileri de bunun farkında değil. Askeri, siyasi, ekonomik, sosyolojik; her açıdan tehdit altında. Amerika-İran anlaşmasının gölgesinde Arap yarımadasının hangi bölgeleri İran'a bırakıldı, bilmiyoruz. Biz, Lübnan'ın İran'a verilişini gördük. Hizbullah gökten inmedi, yavaş yavaş Lübnan'a yerleşti. Körfez'de gıda krizi de kapıda. Bütün Körfez ülkelerinin gıdası dışarıdan gelmekte. (İçecek) Su krizi zaten var. Petrolü al, koca Suudi Arabistan'dan geriye bir şey kalmaz. Arap sistemlerinin çöküşü dünya sistemini de çöküşe götürüyor.

İRAN MASAYA OTURUYOR, ARAPLARI ABD TEMSİL EDİYOR

Peki Katar'ın İran'a yakın durmakla suçlanmasına ne diyorsunuz?

Kanaatim o ki; 2015'te imzalanan “Atom Anlaşması” Irak, Suriye ve Yemen'de İran ve Amerikan güç bölgelerinin taksim edildiği bir anlaşmaydı. İran'ın nüfuz alanları var. Aynı zamanda Körfez Bölgesi'nde İran ve Amerika'nın hissesi nedir onu anlaştılar. Ancak, Körfez ülkelerini hükümetlerinin bölgeyi şekillendirmede rolü ikinci planda kalıyor. İran ve Amerika aralarında anlaşıyor. Araplar adına masada ABD oturuyor. Katar'ı suçluyorlar ama kendileri ne yapıyor? Tek bir örnek vereceğim: Musul'da Irak hükümetinin operasyonları devam ediyor. Hükümet Iraklı Şiiler'de; askerleri Musul'a hücum ediyor. İran onları destekliyor, Amerika koordine ediyor. BAE ve bütün  Körfez ülkelerinin uçakları şu anda Musul'u bombalıyor.  Üç milyon Ehl-i Sünnet mensubu insan ırkî ve mezhebî bir soykırıma tabi tutuluyorlar. Eğer ki Körfez ülkeleri İran'la savaşlarında samimiyseler, Ehl-i Sünnet'in soykırımına girmemeleri gerekirdi. Bu ülkelerin liderlerinin iki yüzleri var. Biri gerçek yüzleri, diğeri gülen yüzleri…

ZAYED, ÇOCUKLARIMIZI ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Arap ülkelerindeki insan hakları konusu gündemden düşmezken, BAE'de insan hakları konusu çok fazla gündeme gelmiyor. Sebebi ne?

Siyasi muhaliflere yönelik sürekli davalar var. Ve bu davalara, sivil mahkemeler bakmıyor. Tutuklandıktan sonra bu kimselerin mahkemeye çıkacakları zaman dahi belli değil. Bir sene kadar bu tutukluların aileleri ile görüşmeleri dahi yasak. Ortadan kaldırma durumu söz konusu. En basit işkence şekli hapishanelerde çıplak bir vaziyette bulunmak. Tek kişilik tecrit odalarında kalıyorsunuz.  1990 itibariyle bütün teneffüs hatları kapatıldı. Hayır cemiyetleri yok. Bağımsız bir gazete yok. Süreç içerisinde BAE anbean öldürülüyor. Muhammed Bin Zayed, 1992 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevinden beri sürekli olarak Amerika'nın rızasını kazanmaya çalıştı. 91'de Amerika Irak'a girdi ve savaş yaptı ardından Somali'ye girdiğinde başarısız oldu. Amerika'yı bu durumdan kurtaran BAE oldu. Afganistan'a girdiğinde yine Muhammed Bin Zayed asker göndermişti. Ancak BAE halkı da uyanmaya başladı. Bu hapishanelerde mühendisler, müfekkirler ve dünyanın yakından tanıdığı birçok kimse var. Muhammed Bin Zayed, daha düne kadar “İslamcılar, gençlerimizi Suriye'de, Irak'ta ölüme götürüyor” diye bir iddia serdediyordu. Ancak şu anda kendisi askerlerimizi Yemen'de ölmesine neden oluyor.

 

HASAN ED-DUQQİ KİMDİR?

DEVRİMLERİN STRATEJİK YÖNÜNÜ YAZDI

BAE'nin 7 emirliğinden Sharjah kentinde doğan Hasan Ed-Duqqi, muhasebe eğitimi aldı. Arap Baharı'nın başlamasının ardından 2011 yılı itibariyle BAE'den ayrılmak zorunda kalan Ed-Duqqi, İhvan-ı Müslimin ve Ümmet Partisi gibi yapılar içinde yer aldı. Arap devrimlerini stratejik açıdan inceleyen çok sayıda kitabı yayımlanan Ed-Duqqi, son olarak önceki gece BAE ve 3 diğer ülke tarafından yayımlanan listede de yer aldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.